Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zákon o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu

Prinášame vám informácie k aplikácií zákona o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu.

Aktualizácia kontaktných údajov

Pripravujeme aktualizáciu kontaktných údajov v členskej databáze a potrebujeme vašu pomoc.

Novinky Garantovaných dodávateľov - December 2018

Novinky Garantovaných dodávateľov AHRS pre členov pre mesiac december 2018

Zákaz používania pyrotechniky v TANAP-e

Výzva o spoluprácu v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky

Získajte TESLA nabíjačky pre vaše zariadenie - zdarma

Máte záujem zvýrazniť vašu lokalitu pre majiteľov elektrovozidiel a hybridov po celej Európe?

Aktuálna ponuka školení SBA

Prinášame vám aktualizovanú ponuku Slovak business agency na bezplatné vzdelávacie aktivity v najbližšom období zamerané na podnikateľov i v našom sektore. AHRS spolupracuje s SBA na projektoch v oblasti legislatávy, zlepšovania ponikateľského prostredia a vzdelávaní. Účasť na podujatiach je bezplatná a podrobné informácie a podmienky nájdete priamo na stránkach podujatí.