Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Jarné stretnutie hotelierov 2017 - spíkri

Jarné stretnutie hotelierov 2017 a HORECA konferencia

Digitálna revolúcia v hoteloch a reštauráciách – Hotelierstvo 4.0

 

HLAVNÍ SPÍKRI

Foto Martin Mravec

Digitálna transformácia a digitálne technológie zásadne ovplyvnia všetky sféry podnikania.

Niektoré významne, niektoré menej a niektoré vôbec. Do ktorej kategórie patrí odvetvie HORECA?


Predstaví jednotlivé odvetvia ekonomiky z pohľadu ako sa ich dotkne digitalizácia a naznačí globálne trendy. V prípade HORECA odvetvia sa pokúsi odpovedať na otázku z názvu prezentácie a na konkrétnych príkladoch využitia moderných technológií otvorí diskusiu k tejto téme. Vyzve účastníkov k úvahám o ich pripravenosti na požiadavky digitálneho trhu.

Martin MRAVEC – prezentuje poradca GR v spoločnosti TREXIMA. 

Vyše 20 ročná manažérska skúsenosť doma a v zahraničí vo viacerých globálnych a národných firmách. Skúsenosti s riadením významných projektov v oblasti vývoja inovácií, zákazníckeho manažmentu a trhového pozicioningu pre desiatky značiek doma a v zahraničí. 

 
L.Ditetova foto
Digitálna transformácia vo vybraných odvetviach v Slovenskej republike

Celosvetové trendy digitalizácie, spojené s rozmachom informačných a komunikačných technológií , prinášajú obrovský potenciál rozvoja do všetkých odvetví ekonomiky.  Od získavania primárnych zdrojov, cez agrosektor, priemysel, obchod, ale aj cestovný  ruch, služby, až po najzložitejšie vedecko-výskumné činnosti. Digitálna transformácia zasiahne všetky oblasti ľudského života, vrátane životného prostredia, duševnej i telesnej práce, zdravia, rodinných vzťahov, či trávenia voľného času. Ako sme na tieto procesy pripravení?

Lucia DÍTĚTOVÁ – prezentuje manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov TREXIMA, Bratislava, spol. s.r.o.  

Profesijne sa venuje manažovaniu projektov v oblasti celoživotného vzdelávania, vývoja a implementácie poradenských nástrojov a informačných systémov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Nosnou témou je najmä monitorovanie a prognózovanie potrieb trhu práce, kde sa za kľúčové považujú  strategické partnerstvá sociálnych partnerov, vlády SR, zamestnávateľov, územnej samosprávy a ďalších aktérov na trhu práce. 

 

M.Knizka logo
Hotelový web v roku 2017 - trendy, rady a tipy na zvýšenie priameho predaja

Online prostredie je dnes hlavným zdrojom rezervovaní a nákupov v cestovnom ruchu. Rýchly a neustály vývoj tohto prostredia prináša hotelom nové možnosti a zároveň kladie vyššie nároky na neustálu aktualizáciu webu, prácu s obsahom a technológiami. Ako by mal vyzerať hotelový web v roku 2017 a ako z neho vybudovať najlepšieho predajcu? V prezentácii sa radi podelíme s reálnymi skúsenosťami z praxe a uvedieme príklady fungujúcich nástrojov na podporu priameho online predaja.

Miroslav KNIŽKA – prezentuje riaditeľ hotela Crocus na Štrbskom Plese.

Pôsobí na pozícii riaditeľa hotela Crocus na Štrbskom Plese už viac ako 5 rokov. Aktívne sa angažuje do vývoja, analýzy a tvorby cloudových hotelových systémov, podpore priameho predaja a automatizácii procesov v hoteli. Je súčasťou tímu, ktorý za posledné 3 roky intenzívne pomáha viacerým hotelovým zariadeniam v oblasti online predaja.

 

J.Alenová foto2

Rýchle a zbesilo alebo ako digitálne trendy ovplyvňujú nákupné chovanie našich klientov a

Viac priamych rezervácii alebo ako zmierniť závislosť na OTA


Zoznámte sa s tým,  ako vyzerá hotelový marketing v roku 2017. Prispôsobte svoje marketingové aktivity tomu, ako dnes nakupujú naši hostia - zjednodušte im cestu do vášho hotela, nielen na webových stránkach, ale tiež formou recenzií a ich „recyklácii“. Prípadová štúdia Hotel České Žleby: Aj malý hotel v horách môže uplatňovať zásady dynamickej cenotvorby, reputačného manažmentu a zarobiť za 2 roky o 100% vyššie tržby.

Viac priamych rezervácii alebo ako zmierniť závislosť na OTA.  Získať rezervácie cez sprostredkovateľov nie je žiadna veda. Dnes je rozhodujúce,  koľko nám za rezerváciu po odpočítaní provízie zostalo a nie to, za koľko sme ich predali. Zoznámte sa s 10 praktickými radami ako mať viac priamych rezervácií a zvýšiť profitabilitu svojho hotela.

Jarka ALENOVÁ – prezentuje Hotel Revenue & Reputation Expert a spolumajiteľka firmy Pomáhame Hoteliérům.

Špecializuje sa na pomoc hotelierom s nastavením cenovej politiky, rezervačných procesov, plánovaním, upsellinom, zavádzaním revenue management (mojej lásky) do každodenného života hoteliero. Pomáha pri tvorbe webových stránok,  či výbere novej technológie. Pomáha  rada, s nadšením prezentuje,  ako dá hotel viesť s láskou, zarobiť - aby to nebolelo,  či ako aj z negatívneho hosťa urobiť nadšenca a verného zákazníka. 

 

R.Brencic foto

Pobyt v hoteli, o ktorom sa bude rozprávať

Ako podporiť celkový zážitok z pobytu v hoteli modernými technológiami


Ako napovedá samotný názov ,,hospitality" - najdôležitejším aspektom v hotelierstve je ľudský faktor. Možno je to jeden z dôvodov,  prečo hotelieri často váhajú so zavádzaním moderných technológií do prevádzky. Predstavte si, že recepčný opustí pult a s tabletom sa vydá urobiť check-in hosťom stojacich v lobby. Alebo, že hostia pri príchode dostanú notifikáciu na mobil vyzývajúcu k online check-inu cez mobilnú aplikáciu. Počítate koľkokrát denne hostia prichádzajú na recepciu s deaktivovanými hotelovými kartami, pretože ich mali v blízkosti svojich telefónov? Prečo im teda neposlať  kľúč priamo do smartphonu,  alebo poskytnúť recepčným jednoduché cloudové PMS (Property Management System), s ktorým pracujú sebavedome aj mimo recepčného pultu? Implementácia technologických konceptov uľahčuje prácu personálu, zvyšuje rýchlosť komunikácie medzi hosťom a personálom a umožňuje zamerať pozornosť na samotného hosťa a jeho potreby. Výsledkom je účelný zážitok, ktorý presiahne dlho zaužívaný obraz o hotelových službách bez toho, aby hostia spoznali, že za tak personalizovaným servisom personálu stoja moderné technológie.

Rastislav BRENČIČ – prezentuje CEO a zakladateľ 26HOUSE.

Skúsenosti v riadení obchodnej spoločnosti v oblasti logistických služieb, vývoja a integrácie softwerových riešení a starostlivosti o zákazníkov pre retail, hospitality a korporátnu klientelu. Rozvoj a riadenie spoločnosti v SR, ČR, PL, DE a UK. Vysokoškolské vzdelanie má v odbore ekonómie a medzinárodného obchodu.

 

ĎALŠÍ SPÍKRI KONFERENCIE

 

Jakub Klimczak  Štatistika STR a úloha benchmarkingu vo funkcii riadenia príjmov a pomoci hotelom riadiť príjmy

Jakub KLIMCZAK – Business development manažér v spoločnosti STR v Londýne. Pracuje v STR Global od roku 2014 v oblasti vývoja centrálnej a východnej Európy. Má desaťročné profesionálne skúsenosti v cestovnom ruchu,  z oblasti revenue manažmentu z rôznych londýnskych hotelov, vrátane Intercontinental Hotels Group a Hilton. Študoval na City Universtiy of Seattle a University of Westminister.

 S.Fulek foto

RECRU - smart nástroj na riadenie ľudských zdrojov


Slavo FULEK – RECRU Developer, Cloud-IT s.r.o.počas profesionálnej kariéry pôsobil 10 rokov v oblasti HR a IT. RECRU efektívne manažuje príbeh človeka vo vašej spoločnosti. Je to automatizovaný systém s databázou pracovníkov, klientov, CRM, webmailom, integrovanou telefónnou ústredňou a intranetom. Všetky procesy sú v ňom  archivované a dohľadateľné. Aj preto vám pomôže riadiť personálne oddelenie.

 

 A.Bobovnicky foto

Finančné nástroje na podporu rozvoja inovácií v malých a stredných podnikoch


Artur BOBOVNICKÝ  riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Výber možností, ktoré nie sú obmedzené oblasťou podnikania MSP sú aj podpory, ktoré od leta 2017 spúšťa postupne SIEA - podpora formou poradenstva pri zavádzaní inovačných riešení a podpora formou kreatívnych voucherov. Hlavným cieľom je zvýšiť inovačnú kapacitu slovenských MSP ako aj ich konkurencieschopnosť.

Pred príchodom do SIEA pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnostiach Ševt a Kon-Rad. Pod jeho vedením vznikli komplexné strategické dokumenty v oblasti cestovného ruchu – Marketingová stratégia SR na roky 2010-2014 pre SACR, ktorá bola postupne implementovaná. Podobný dokument vytvoiril pre mesto Bratislava a Beograd (Srbsko). Prednášal aj na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave predmety Globálny marketing, Marketingový výskum a Marketingové stratégie.

 M.Kolesar foto

Samsung inteligentné hotelové systémy


Marian KOLESÁR – hotelové TV, integráciu so satelitným systémom, hotelovým rezervačným systémom prezentuje obchodný riaditeľ T4H s.r.o. Už jedenásť rokov sa zaoberáme školeniami, predajom a inštaláciami profesionálnych Samsung riešení pre hotely a nákupné centrá. Prevádzkujeme servisné centrum, v ktorom poskytujeme kompletnú podporu našim zákazníkom. Inštalujeme a spravujeme LED reklamné panely, hotelové welcome boardy a TV hotelové systémy. 

 J.Kolocsanyi foto

Hotelové systémy vs. nova éra digitalizácie


Július KOLOCSANYI – Ako sa mení správanie cestovateľa a hoteliéra v súvislosti s digitalizáciou spoločnosti a vplyvom “smart” technológií na segment cestovného ruchu – prezentuje HORECA Business development manažér Asseco Solutions, a.s.

Pôsobil v rôznych oblastiach súkromného a štátneho sektora. Päť rokov ako manažér hotela zodpovedný za operatívny chod hotela a starostlivosť o firemnú klientelu. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Asseco Solutions, ako manažér pre expanziu HORECA produktov na zahraničné trhy.

 Lukas Koller foto

Ako robiť biznis efektívnejšie? Moderné cloudové služby pre segment HORECA


Lukáš KOLLER – obchodný riaditeľ spoločnosti BENESTRA.  Prezentácia je zameraná na telekomunikačné služby pre HORECA segment, ochranu firemnej siete a prehľad,  čo sa deje vo vašej sieti, bezpečné wifi pripojenie a cielený marketing. Venuje sa efektívnemu narábaniu s výpočtovými zdrojmi - profi videokonferencia.

Pôsobil ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi neskôr v spoločnosti GTS Slovakia v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Vo februári 2015 sa stal obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

 Polak

„STOLIČKA“ - rovnováha a symbióza pri riadení stravovacích procesov v hoteloch a reštauráciách


Ladislav POLÁK – gastronomický poradca, Hotel Ostredok v Jasnej hovorío tom, aké súzákladné atribúty správneho fungovania gastronomickej prevádzky i najčastejšie chyby, ktoré zásadne ovplyvňujú úspech/neúspech reštaurácie.

Stal sa ako 19-ročný najmladším prevádzkarom hotela KYJEV v Bratislave, pôsobil ako generálny manažér penziónu a kóšer reštaurácie Chez David v Bratislave a  F&B manažér v hoteli Devín v Bratislave. Zaoberal sa kompletnými cateringovými službami pre Ples v Opere, letecké spoločnosti, NR SR i  prezidentskú kanceláriu. 

 

 Lubomir Simko

Využitie sociánych medií na prilákanie zákaznikov a zvýšenie tržieb


Ľubomír ŠIMKO - Director agentúry Kreativ gang. Ako využívať moderné a funkčné reklamné kanály a pritahnuť tak zákazníkov? Dnes už marketing nemusí byť cenovo náročný. Rady a tipy ako využiť influencerov a naplniť tak svoje zariadenia.

9 rokov skúseností s riadením originálnych kampaní, budovaním brand identít nových značiek a vytváraní komunít na sociálnych sieťach. Spoločnosti ako Red Bull, Slovenská sporiteľňa, Philip Morris, Swan, Topvar by mohli o nich rozprávať.

 

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...