Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Čo sme spravili pre členov a HORECA branžu od vypuknutia koronakrízy

Pozrite si prehľad aktivít AHRS od vypuknutia koronakrízy

5.3.        Všeobecné opatrenia a odporúčania na zabránenie prenosu infekcií (po konzultácií s ÚVZ SR)

6.3.        Práva a povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s COVID-19

11.3.      PRIESKUM o dopadoch reštrikcií na ubytovacie zariadenia

12.3.      TLAČOVÁ KONFERENCIA- k dopadom reštrikcií na ubytovacie zariadenia

15.3.      Žiadosť o spresnenie vydaných usmernení ÚVZ SR (zákaz poskytovania ubytovacích služieb)

17.3.      Pripomienky ZCR SR k návrhu 13. opatrení , listy ministrovi hospodárstva a ministrovi financií

18.3.      VÝZVA-pomôžeme iným, pomôžem aj sebe (zdieľanie zamestnancov s potravinárskymi podnikmi)

23.3.      Návody na zefektívnenie prevádzkových nákladov (zdieľanie odporúčaní a tipov kolegov z branže)

23.3.      Podporujeme výzvu ZCR SR na prijatie okamžitých opatrení

27.3.      WEBINÁRE k pracovnom právnym vzťahom a COVID opatreniam v oblasti pracovného práva

30.3.      INFORMÁCIE o opatreniach MPSVaR SRMF SR (odklad daňových priznaní)

5.4.        PRVÁ POMOC PODNIKATEĽOM-informácie o spustení

6.4.        PRIESKUM o ponuke ubytovania pre repatriantov- zdieľaný dokument

7.4.        Informácie o prevádzkových a hygienických opatreniach pri poskytovaní ubytovania repatriantom, ponuka dezinfekcie a ochranných pomôcok od Garantovaných                         dodávateľov

15.4.     #PodporSvojPub- Slovenský zväz výrobcov piva a sladu- spustenie podpornej aktivity

17.4.     Tlačová správa- Cestovný ruch potrebuje plán na reštart

21.4.     Rokovanie s ministrom dopravy A. Doležalom o aktuálnej situácií v CRRokovanie s ministrom dopravy A. Doležalom o aktuálnej situácií v CR

21.4.     Predstavenie návrhu opatrení ÚVZ SR k ováraniu prevádzok v 1. fáze

29.4.     WEBINÁR- výklad prijatej legislatívy, a postup pri podávaní žiadosti o pomoc

6.5.       Spoločné stanovisko AHRS, SZVPaS, SVNNaMV,PKS, SZKaC k otváraniu prevádzok a podmienkam vydaných ÚVZ SR

7.5.       Listy ministrom dopravy, hospodárstva, financií, práce a sociálnych vecí- návrhy na reštart CR

15.5.     Návrhy na úpravu vydaných patrení- list Hlavnému hygienikovi SR

20.5.     Tlačová správa- ak hotelom a reštauráciám nepomôže štát, prepúšťanie bude pokračovať

25.5.      Slovenská obchodná inšpekcia bude prihliadať na platné opatrenia ÚVZ SR

26.5.      Krízový štáb, ÚVZ SR- žiadosť o stanovenie termínov a podmienok otvárania ďalších služieb CR

16.6.      Predstavenie novej platformy – Re-open EU