Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zmeny v zavádzaní eKasy

Parlament včera schválil dôležité zmeny pri zavádzaní eKasy. Reagoval tak na situáciu, ktorá vznikla s vydávaním certifikátov pre súčasných dodávateľov ERP.

Minister financií SR Ladislav Kamenický spolu s riaditeľkou Finančnej správy SR Lenkou Wittenbergerovou 12. júna 2019 avizovali predloženie návrhu na zmenu zákona o ERP. Tento návrh mal zabezpečiť, že podnikatelia, ktorí v termíne do 30.6. požiadajú FS SR o pridelenie kódu e-kasy nebudú pokutovaní, ak preukážu, že si v spomínanej lehote objednali aj certifikované riešenie, no zo strany dodávateľa nedošlo k včasnej inštáláciií a spusteniu e-kasy.

Poslaneckým návrhom bol 19.6.2019 tento návrh upravený a Národnou radou SR aj schválený.

Aké zmeny teda prináša táto novela zákona:

- predlžuje sa lehota, počas ktorej daňový úrad alebo colný úrad neuloží pokutu za nepoužívanie e-kasy do 31.12.2019, ak podnikateľ požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa najneskôr do 30.6.,

- ruší sa povinnosť preukázať záväznej objednávky e-kasy u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii.

Čo táto zmena znamená:

- povinnosť požiadať o pridelenie kódu e-kasy sa nemení, ostáva naďalej v platnosti termín 30.6.2019, do ktorého musia všetci podnikatelia, ktorým vyplýva povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP, žiadosť realizovať,

- vytvoril sa dodatočný časový priestor pre certifikáciu dodávateľov v súčasnosti najviac používaných riešení, ktorí nezískali certifikáciu pre svoje riešenia,

-vytvoril sa zároveň časový priestor pre rozhodovanie podnikateľov, ktorí chcú minimalizovať náklady spojené s prechodom na e-kasu, a to napríklad upgradom od ich súčasného dodávateľa, ktorí zatiaľ nedisponuje cerifikáciou svojho riešenia.

Na základe informácií našich Garantovaných dodávateľov však odporúčame, aby ste pri rozhodovaní o tom, či budete čakať na certifikáciu terajších dodávateľov , alebo využití už certifikovaných riešení, brali do úvahy aj skutočnosť, že prechod na e-kasu  je potrebné zreliazovať na tisícoch ERP, čo si vyžaduje takisto dostatočný časový priestor.

Aktuálne podporované riešenia našich Garantovaných dodávateľov nájdete v ich prezentáciach:

Asseco Solutions

Alto  Slovensko

Zoznam aktuálne certifikovaných riešení e-kasy nájdete aj na tomto linku Finančnej správy SR.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...