Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Naše aktivity pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania.

V prvý deň letných školských prázdnin patril symbolicky vyhodnoteniu aktivít Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska v oblasti odborného vzdelávania.

Na pôde Hotelovej akadémie v Žiline sa uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie so zástupcami stredných odborných škôl zameraných na cestovný ruch za účasti člena prezídia AHRS a experta RÚZ pre vzdelávanie Mag. Radúza Dulu, odvetvového zástupcu za ŠIOV Ing. Evy Poláškovej a regionálnej zástupkyne za ZASK p. Stely Rebeťákovej.

Na stretnutí sa zúčastnilo 35 riaditeľov a zástupcov škôl z celého Slovenska.

Hlavnou témou stretnutia bolo „Prepojenie odborného vzdelávania v cestovnom ruchu so zamestnávateľmi“.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska sa aktívne podieľa prípravou návrhov na zefektívnenie a zvýšenie kvality odborného vzdelávania v oblasti hotelierstva a gastronómie, čo bolo prezentované aj návrhmi na zmenu štruktúry učebných a študijných odborov.

Účastníci boli oboznámení aj so štatútom a podmienkami k zriadeniu resp. obhájeniu prívlastku Centrumu odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a prioritách, na ktoré je kladený dôraz pri posudzovaní žiadostí zo strany zamestnávateľských združení.

Diskusia sa venovala aj informáciám a vyhodnoteniu procesu určovania výkonov stredných odborných škôl. AHRS sa aktívne zapája do tohto procesu prostredníctvom stanovísk zástupcov v Krajských radách pre OVP zriadených pri Vyšších územných celkoch, ale aj obhajovaním záujmov v rozporových konaniach.

Okrem súčasných aktivít zástupca AHRS informoval aj o príprave a začatí projektov AHRS so zameraním na celoživotné vzdelávanie pre pracovné pozície chyžné, recepčné, wellness & spa manažér a získavania HR kompetencií.

Teší nás záujem o aktívnu spoluprácu a zapájanie sa zástupcov stredných odborných škôl práve pri príprave revízie resp. aktualizácií nových vzdelávacích programov. Zo stretnutia vyplynulo, že zo strany škôl je veľký záujem o takéto stretnutia aj do budúcna, nakoľko sú zdrojom informácií a diskusie o aktuálnom dianí v sektore CR v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), Republikovou úniou zamestnávateľov SR (RÚZ), Zväzom cestovného ruchu SR a Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska.

PREZENTÁCIE NA STIAHNUTIE:

COVP v cestovnom ruchu

COVP - podmienky, štatút a rokovací poriadok

Novela zákona o OVP

Uzatvorenie učebnej zmluvy

WellTo Projekt                                                

       IMG-20190709-WA0002IMG-20190709-WA0001

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...