Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zdroje, význam a využívanie štatistických údajov v cestovnom ruchu

Zástupcovia cestovného ruchu sa v utorok 3. septembra 2019 stretli v Poprade, aby rokovali o problematike zdrojov, zberu a využívania štatistických údajov cestovného ruchu.

Vážnosť témy deklaroval svojou účasťou štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček. Stretnutia sa za Štatistický úrad SR  zúčastnili  generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík Libuša Kolesárová, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík Veronika Töröková a generálny riaditeľ sekcie informačných systémov Jaroslav Ivančo. Združenie miest a obci Slovenska zastupoval výkonný podpredseda združenia Jozef Turčány.

Jedným z hlavných cieľov tohto pracovného stretnutia bolo ozrejmiť súčasný systém zberu, spracovania a zverejňovania vybraných údajov z oblasti cestovného ruchu, aj metodiku zberu a vyhodnocovania týchto dát.

Štátny tajomník Peter Ďurček uviedol, že zber dát v cestovnom ruchu je celoeurópsky problém. Zdôraznil však potrebu zberu a vyhodnocovania špecifických údajov o CR, pričom potvrdil, že sa síce skrátila doba spracovania  údajov satelitného účtu CR, ale ešte stále zaostávame za priemernou dobou krajín EÚ.

Podľa zástupcov Štatistického úradu SR nie je problémom len časové oneskorenie, ale aj metodika zberu, čo súvisí napríklad aj s odkladom daňových priznaní viacerých podnikateľov pôsobiacich v odvetví CR. „Toto oneskorenie sme skrátili o 3 mesiace, čo je v našej oblasti výrazný posun,“ uviedla Libuša Kolesárová.

Digitálna revolúcia sa výrazným spôsobom podieľa na rastúcej ponuke ubytovacích služieb v rámci zdieľanej ekonomiky a portálov, ktoré ponuku sprostredkúvajú. Absencia definície zdieľanej ekonomiky, špecificky krátkodobého prenájmu, ktoré tieto subjekty zabezpečujú, vytvára výraznú medzeru v zhromažďovaní dát a výkonoch cestovného ruchu, ktoré je potrebné podchytiť. Fenomén zdieľanej ekonomiky má výrazne dopady predovšetkým na infraštruktúru služieb, ktoré poskytujú mestá a obce. Absenciou definície subjektov nie je pritom stanovený ani základný rámec, ktorý by mali takéto subjekty mať práve vo vzťahu k mestám, obciam, ale aj iným orgánom štátnej správy.

Ďalším podnetom pre zefektívnenie zberu dát a zníženie administratívnej záťaže pre ubytovateľov, je požiadavka AHRS na naťažovanie údajov z PMS. K tejto požiadavke bude zorganizované osobitné stretnutie AHRS, dodávateľov a IT odborníkov ŠÚ SR.

Prítomní účastníci stretnutia sa dohodli na potrebe ďalšej diskusie a pracovných rokovaní o odborných témach zberu dát v odvetví cestovného ruchu v rámci spoločnej platformy Štatistického úradu SR, ZMOS i ZCR SR a predstaviteľov branže. „ Cieľom stretnutia je navrhnúť spôsob, ako riešiť zmeny, čím sa  inšpirovať zo systémov iných krajín, aby sme hľadali riešenia, ktoré budú vhodné a výhodné pre všetkých zainteresovaných“, dodal prezident ZCR SR Marek Harbuľák. To znamená hľadať spôsoby a riešenia na vytvorenie referenčnej databázy ubytovacích zariadení, hľadať legislatívne možnosti na definovanie subjektov poskytujúcich ubytovacie služby v rámci zdieľanej ekonomiky, s cieľom definovať základný regulačný rámec.

stretnutie ZCR SR Poprad2

stretnutie ZCR SR Poprad1

stretnutie ZCR SR Poprad

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...