Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zrušenie plošného zákazu vstupu zvierat do reštaurácií

Od januára sa menia pravidlá pre vstup psov do reštaurácií. Podľa nových pravidiel bude na majiteľovi prevádzky, či vstup umožní alebo nie.

V súčasnosti platí všeobecný zákaz vstup zvierat do zariadení spoločného stravovania. Výnimkou boli letné terasy, či iné otvorené priestory, kde pracovníci regionálnych úradov hygieny tolerovali, ak zákazník navštívil takúto prevádzku napr. so psom.

Od januára sa však pravidla zmenia a celoplošný zákaz sa zruší. Novela zákona 355/200 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia mení pravidlá v tejto oblasti. Po novom bude na majiteľovi prevádzkarne, či sa rozhodne umožniť vstup spoločenským zvieratám, alebo nie.

V prípade, že umožní vstup spoločenským zvieratám do prevádzky, bude musieť spraviť nasledovné:

  • označiť prevádzku oznamom o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy,
  • prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.

      Návrh novely zákona prešiel prvým čítaním a schválený by mal byť na októbrovej schôdzi NR SR.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...