Odporúčanie k používaniu vlastných obalov zákazníkov - Úrad verejného zdravotníctva

\| Vytlačiť \|

Z dôvodu zjednotenia postupu zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydal ÚVZ SR toto odporúčanie, ktoré sa týka používania obalov prinesených zákazníkmi.

Čo je obsahom odporúčania?

Ide o prípady, kedy zariadenia spoločného stravovania vydávajú stravu zákazníkom do nimi prinesených prenosných obalov.

Podľa platných predpisov (§ 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.) „...ak sa vydávajú hotové pokrmy do prepravných nádob, musí byť táto činnosť zabezpečená a vykonávaná hygienicky vyhovujúcim spôsobom tak, aby nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej neškodnosti hotových pokrmov.“

V praxi to znamená, že používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania môže poskytovať len také zariadenie spoločného stravovania, ktoré má vytvorené podmienky pre príjem, umývanie prepravných nádob a výdaj pokrmov do prepravných nádob.

ÚVZ ďalej uvádza, že je na rozhodnutí zodpovedného prevádzkovateľa, či povolí používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadení spoločného stravovania, nakoľko pri takomto spôsobe predaja pokrmov alebo nápojov do vlastných obalov, nemá prevádzkovateľ možnosť ovplyvniť hygienický stav obalov prinesených zákazníkmi, ani ich vhodnosť na styk s potravinami, alebo ich vhodnosť z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov určitej potraviny, pokrmu alebo nápoja.

Ako jeden z možných spôsobov manipulácie s prineseným obalom (nádobou) zákazníka v praxi sa javí napr. používanie tzv. „táckovej metódy“, kedy zákazník položí svoj vlastný obal na „tácku“ - podnos zariadenia spoločného stravovania, ktorá je prostriedkom na presun nádoby na určené výdajné miesto, naloženie pokrmu do nádoby a jej podanie zákazníkovi späť, bez zbytočnej manipulácie rukami zamestnancov kuchyne s obalom (nádobou) v priestoroch kuchyne. Po použití zákazník odloží tácku na určené miesto pre špinavý riad.

Na záver odporúčania ÚVZ SR sa uvádza, že ak zariadenie spoločného stravovania nakladá pokrm do vlastných obalov zákazníkov, musí to mať spracované v dokumentácii HACCP.

Celé znenie odporúčania ÚVZ SR si môžete stiahnuť TU.

Zdroj: ÚVZ SR, Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania – doručené 19. 9. 2019.

\| Vytlačiť \|