Aktuálne k novej povinnosti zverejňovať krajinu pôvodu mäsa

\| Vytlačiť \|

Napriek snahe Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska získať relevantné informácie k spôsobu, ako sa vysporiadať s novou povinnosťou zverejňovať krajinu pôvodu mäsa od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sme sprostredkovane získali stanovisko ministerstva k prípadným kontrolám, či sankciám.

“Konkrétny rozsah a obsah označovania hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa a na to následne nadviazaný výkon kontroly a ukladanie sankcií, budú možné až od nadobudnutia účinnosti predmetnej vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva,", uviedol Vladimír Machalík, hovorca ministerstva.

Čo to pre vás znamená?

V praxi to znamená: Napriek tomu, že táto povinnosť je podľa novelizovaného zákona o potravinách účinná od 14. decembra, až do doby, kým nebude účinná nová vyhláška ministerstva, ktorou ustanoví spôsob a ďalšie podrobnosti ako zverejňovať krajinu pôvodu mäsa, nebude možné vykonávať kontroly na túto novú povinnosť a to práve z dôvodu, že ich neurčuje žiadna vyhláška.

V súvislosti s prípravou vyhlášky dodávame, že návrh vyhlášky musí prejsť legislatívnym procesom, v rámci ktorého budeme mať priestor na jej pripomienkovanie a následne musí táto vyhláška prejsť notifikačným procesom schválenia orgánmi EÚ.

Zdroj: HN 09/12/2019, Téma dňa, AHRS

List/výzva pre ministerku MPaRV SR

\| Vytlačiť \|