Aký bol rok 2019 o vývoji tržieb, miezd a zamestnanosti v ubytovaní a stravovaní?

\| Vytlačiť \|

Z pohľadu medziročného nárastu výkonov a absolútnych čísel počtu domácich i zahraničných návštevníkov bol uplynulý rok 2019 rekordný. Aj keď ešte chýbajú údaje za december, vývoj za prvých 11 mesiacov minulého roka je v mnohých ohľadoch smerodajný.

TRŽBY

Medziročný nárast tržieb za obdobie od januára do konca novembra predstavoval v ubytovaní +15,3% a v stravovaní dokonca až +18,1%.*

ZAMESTNANOSŤ

Ubytovacie a stravovacie služby patrili k lídrom aj pri tvorbe nových pracovných miest.  Medziročne stúpla zamestnanosť v ubytovaní o 12,8% a v stravovaní o 6,5%.*

MZDY

Priemerná nominálna mzda za prvých 11 mesiacov medziročne stúpla  v ubytovaní  o 7,4% a dosiahla hodnotu 783 EUR. V stravovaní stúpla medziročne priemerná nominálna mzda o 10% a dosiahla hodnotu 516 EUR.*

*Zdroj: Štatistický úrad SR

Nárast miezd spôsobili predovšetkým rast minimálnej mzdy a zvýšenie príplatkov za prácu počas víkendov, štátnych sviatkov a prácu v noci. Ďalším dôvodom je nedostatok pracovnej sily, ktorý tempo rastu miezd ešte zvyšuje.

Vysoký medziročný nárast v tržbách je spôsobený aj prudkým medziročným nárastom počtu prenocovaní a všeobecne vyššiemu počtu turistov, predovšetkým domácich. Aj keď nie sú k dispozícií analýzy tohto nárastu, najvyšší podiel má na tom zavedenie príspevku na rekreáciu.  Potvrdzujú to informácie z ubytovacích zariadení , ale aj zdroje z oblasti sprostredkovania rezervácií.

Podpora domáceho cestovného ruchu spôsobuje nielen vyšší dopyt po ubytovacích službách, ale pôsobí komplexne na nárast tržieb aj v iných službách. Ukazuje to aj nárast zamestnanosti. Údaje Štatistického úradu SR potvrdzujú, že podpora domáceho cestovného ruchu sa prejaví pri tvorbe nových pracovných príležitostí. Ubytovacie  a stravovacie služby patrili k top „skokanom“ pri medziročnom počte zamestnancov.

Dostupnosť reštaurácií sa zvyšuje, výdavky Slovákov na stravovanie mimo domova sa nemenia

Podľa spoločnosti WOOD & Company, ktorá analyzovala výdavky Slovákov na stravovanie v reštauráciách v roku 2008 a 2018, v roku 2018 minuli na stravovanie sa „mimo domu“ 2,7 mld. EUR. Inak povedané, priemerný Slovák nechá v reštaurácii, jedálni, kaviarni, či v bare približne 500 EUR ročne. V porovnaní s rokom 2008, v ktorom minuli Slováci v reštauráciách 2,2 mld EUR ide o viac ako 23% nárast. Ak však vezmeme do úvahy výšku inflácie, či rast nákladov, zistíme, že tento nárast nie je až taký výrazný. Inými slovami Slováci naďalej míňajú rovnako ako v roku 2008. Potvrdzuje to percentuálny podiel výdavkov priemerného Slováka na služby v reštauráciách. Kým v roku 2008 predstavovali tieto výdavky 5,9% rodinného rozpočtu, v roku 2018 to bolo len 5,4%.

Naopak, ponuka reštauračných služieb sa v rovnakom období výrazne zmenila. Počet stoličiek v reštauračných zariadeniach stúpol o viac ako 50% a v roku 2018 dosiahol počet miest v reštauračných zariadeniach hodnotu 104 tisíc. Najviac možností stravovania sa mimo

domova ponúkajú reštaurácie a jedálne so samoobsluhou, spolu vyše 70 tisíc miest, čo vyplynulo to z údajov Štatistického úradu SR. Jedným z dôvodov rastúceho trendu je zvýšenie počtu nákupných centier s „foodcourtami“ a komerčných administratívnych budov, predovšetkým v Bratislave, ale aj v ostatných krajských i okresných mestách.

Pre porovnanie, najvyššie sumy za stravovanie mimo svojho domova vynakladajú v prepočte na obyvateľa Íri (2 880 eur), nasledujú Rakúšania (2 430 eur) a Španieli (2 020 eur). Výdavky na stravovanie mimo domu tvoria najvyšší podiel na celkových výdavkoch v už spomínaných krajinách Írsko, Španielsko, Malta a Rakúsko (v rozpätí 10,8 % - 14,4 %).

\| Vytlačiť \|