Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie

\| Vytlačiť \|

Zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania môžu do 31. marca 2020 požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie.

Poskytovateľom príspevku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať priamo riadená organizácia rezortu - Štátny inštitút odborného vzdelávania. Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sa poskytuje na základe zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov.

Výzva na predkladanie žiadostí a všetky potrebné informácie sú k dispozícii aj na webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – siov.sk.

Nárok na príspevok má:

malý podnik alebo stredný podnik v sume 1 000 eur,

zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur

alebo

zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.

Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Pomoc pri príprave a podaní žiadosti poskytnú zamestnávateľom pracovníci duál pointov.

Zdroj: MŠVVaŠ SR, AHRS

\| Vytlačiť \|