Po stopách absolventov...

\| Vytlačiť \|

Určite nie je bežným javom, že sa pochvalne vyjadrujeme k počínaniu štátu a štátnych orgánov. A tobôž, ak sa jedná o „pomoc“ pre zamestnávateľov, či školstvo. Ale projekt uplatnenie.sk si chválu zaslúži.

Presne 4. februára tohto roku oficiálne predstavilo ministerstvo práce portál, ktorý pripravili v spolupráci so spoločnosťou Trexima a ďalšími partnermi i zamestnávateľskými združeniami.

Portál www.uplatnenie.sk vychádza z dlhodobej spoločenskej potreby mať informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl. Tie by viedli k lepšiemu rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce. V systéme vzdelávania by prispeli k odstraňovaniu rozdielností na trhu práce, k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a napokon umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.

Toto zhruba hovorí informácia na webovej stránky projektu. Ako to však zmení naše smerovanie? Predovšetkým - vlastnou cestou sa uberajúci - svet odborných škôl? A aký vplyv to bude mať na trh práce?

Je potrebné vyzdvihnúť, že portál prináša množstvo užitočných informácií, ktoré sú navyše jednoducho a prehľadne zobrazené. Je to super nástroj pre žiakov a samozrejme rodičov ( ktorí majú výrazný vplyv na rozhodovanie svojich detí ) pri výbere strednej školy. Prináša veľa praktických informácií o absolventoch, učebných i študijných odborov konkrétnej školy. Tá najdôležitejšia informácia je, kde a ako sa pracujú absolventi na trhu práce. Tento ukazovateľ je takpovediac vysvedčením školy za predmet: Plnenie úlohy pripraviť absolventa pre prácu s využitím štátnych peňazí.

Zaujímavý je však tento portál aj pre zamestnávateľov. Napríklad, ak hľadajú vhodnú školu na spoluprácu, či hľadajú zamestnancov. Informácie na tomto portáli rovnako ako školám, nastavujú zrkadlo aj zamestnávateľom a ich ponuke pre absolventov – prezentujú výšku priemernej mzdy, kvalitu vzdelania absolventov, ktorých zamestnávajú a pod.

Vráťme sa však späť ku školám. Informácie z tohto portálu jednoducho a presne ukážu, kde je príprava žiakov na výkon zamestnania kvalitná a ktorí absolventi (a teda aj školy) sú úspešnejší. A to sa samozrejme prejaví v budúcom záujme žiakov o štúdium na vybranej škole a odbore. Údaje budú tiež výbornou pomôckou pri určovaní počtu žiakov v jednotlivých školách.

Fakty hodnotené na portáli sú však spracované len o absolventoch v roku 2018, takže pri pohľade na čísla sa ešte nedá hovoriť o nejakých trendoch. No informačný základ je to veľmi slušný a podľa informácií ministerstva, každým mesiacom pridávajú množstvo nových údajov z trhu práce a každý rok budú pribúdať informácie o nových absolventov.

Chceš vedieť viac, klikni na https://uplatnenie.sk/

\| Vytlačiť \|