Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Branža žiada okamžité a špecifické opatrenia na záchranu

Zväz cestovného ruchu SR reagoval na zverejnené návrhy opatrení ministerstva hospodárstva.

Členovia Zväzu cestovného ruchu SR, kam patrí aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, pripravili návrhy  na doplnenie 13. návrhov Ministerstva hospodárstva SR, ktoré majú zmierniť negatívne dopady spôsobené koronavírusom na Slovensku. Branža víta návrh opatrení, no vzhľadom na to, že odvetvie cestovného ruchu bolo naplno zasiahnuté touto krízou od začiatku marca a v súčasnej situácie sa príjmy väčšiny zamestnávateľov rovnajú nule, žiada prijatie okamžitých opatrení, ktoré pomôžu zamestnávateľov v udržaní pracovných miest svojich zamestnancov.

List ministrovi hospodárstva a ministrovi financií SR 

Návrh 13. opatrení 

Pripomienky ZCR SR k návrhom opatrení

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...