Vláda SR - Prvá pomoc pre podnikateľov

\| Vytlačiť \|

Vládna koalícia predstavila v nedeľu 29. marca balík opatrení zameraných na podnikateľov a zamestnancov.

Upozorňujeme, že sa jedná o návrh, o niektorých opatreniach musí rozhodnúť vláda, resp. musia byť schválené v Národnej rade SR. Podľa navrhovateľov, viacero detailov a technikálii ohľadne fungovania nástrojov, bude spresnených a zverejnených na stránkach príslušných rezortov.

O všetkých spresneniach vás budeme bezprostredne informovať. Keďže sa nám 2 piatkové webináre osvedčili, určite pripravíme ďalšie, akonáhle budú známe a schválené detaily oparení.

1. Štát uhradí 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Pomoc môže byť do výšky 200-tisíc eur na firmu, štát zaplatí celých 80 % najviac z hrubej mzdy 1100 eur.

Podľa predbežných vyjadrení, príspevok sa bude týkať zamestnancov:

  •          ktorí nie sú vo výpovednej lehote,
  •          ktorí sú doma z dôvodu prekážky v práci z dôvodu pandémie (§142, Zákonníka práce - prekážka na strane zamestnávateľa),
  •          sú zamestnancami v súkromnom sektore (nad neziskovkami, občianskymi združeniami sa zatiaľ neuvažovalo).

Nebude sa týkať zamestnancov vykonávajúcich prácu , napr. formou home officu.

Ďalšou podmienkou je aby zamestnanec, na ktorého sa bude uplatňovať príspevok, nebol vo výpovednej lehote.

2. Štát poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb. Výška príspevku sa bude odvíjať od výšky ich prepadu. Môže to byť maximálne 800-tisíc eur na rok. Toto opatrenie je zamerané na firmy, ktoré sú krízou sekundárne dotknuté.

Ak firme klesnú tržby od 13. marca do 31. marca o viac ako 20 %, štát prispeje živnostníkovi alebo zamestnancovi sumou 180 eur, pri poklese tržieb o 40 % to bude 300 eur, pri poklese o 60 % – 420 eur a pri poklese tržieb o 80 % bude príspevok 540 eur.

Tržby sa pravdepodobne budú porovnávať s rovnakým obdobím minulého roka. Žiadosti by sa mali podávať od 6. apríla. Prvé príspevky by tam mohli byť odísť k zamestnávateľom a SZČO od 15. apríla.

3. Štát poskytne bankové záruky na pôžičky vo výške 500 miliónov eur, ktoré potom komerčné banky posunú k podnikateľom za výhodných podmienok. Detaily ešte nie sú jasné, vláda s bankami bude rokovať o podrobnostiach.

Predpokladá sa, že banky poskytnú jednoduchšie podmienky pre odklad splátok na tri mesiace, a to nielen firmám, ale napríklad aj ľuďom s hypotékou.

4. Štát pre zamestnancov v karanténe, ktorí čerpajú PN alebo OČR, uhradí 55 % z ich hrubej mzdy.

Toto už parlament schválil. Tieto nástroje platia odo dňa ich vyhlásenia, tj. 27.3.2020.

5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

7. Firmy a podnikatelia si budú môcť započítať doteraz neuplatnenú daňovú stratu od roku 2014 vrátane.

Firmy tak zrejme budú môcť urobiť ešte v daňovom priznaní za rok 2019, ktorého termín sa posunul na koniec júna.

\| Vytlačiť \|