Zisťovanie ponuky ubytovania – individuálni repatrianti

\| Vytlačiť \|

V súvislosti s opatrením ÚVZ SR č. OLP/3012/2020, ktorým sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19.

Vzhľadom na limitované kapacity štátnych zariadení a na základe požiadavky a komunikácie s Ministerstvom hospodárstva SR sme sa dohodli monitorovať ponuku ubytovacích zariadení, ktoré by poskytli ubytovanie týmto osobám.

V doterajšej komunikácii ešte neboli spresnené hygienické, prevádzkové, finančné, či iné podmienky takéhoto ubytovania, tie budú predmetom ďalšej diskusie a komunikácie. Dá sa však predpokladať, že v takýchto prípadoch ubytovania bude uplatňovaný režim ako pri skupinovom umiestnení repatriantov v štátnych zariadeniach.

To znamená:

  • ubytovanie jednej osoby na izbe (výnimku môžu tvoriť napríklad manželia, ktorí môžu byť ubytovaný spoločne)
  • základne vyšetrenie pri vstupe do prevádzky- zabezpečí ÚVZ SR
  • poskytnutie bielizne pred pobytom bez potreby výmeny počas pobytu
  • poskytnutie stravy v rozsahu - raňajky, obed, večera- pričom minimálne obed by mal byť teplý - podávanie formou doručenia pred izbu
  • zabezpečenie telefónnej linky pre komunikáciu
  • zabezpečenie ochranných pomôcok (rúška) pre zamestnancov v prevádzke
  • zabezpečenie dezinfekcie rúk na izby ubytovaných osôb

Ide len o základne zabezpečenie prevádzky, ďalšie požiadavky môžu byť spresnené. V prípade záujmu o poskytnutie kapacít, prosím, vyplňte priloženú zdieľanú tabuľku s potrebnými informáciami. Z praktických dôvodov predpokladáme prvotný záujem o zariadenia v blízkosti hraničných priechodov, ale nevylučujú sa ani iné regióny Slovenska.

Prevádzkový poriadok, ktorý vychádza z usmernenia Hlavného hygienika SR pre zariadenia poskytujúce karanténne ubytovanie 

Pre vyplnenie ponuky kliknite na SEM.

\| Vytlačiť \|