Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Obedy pre seniorov od reštaurácií nie sú ekonomickým opatrením

Návrh na poskytovanie obedov dôchodcom v reštauračných zariadeniach chápe Zväz cestovného ruchu SR, ktorého je AHRS členom, ako sociálne, nie ekonomické oparenie. 

Obedy pre seniorov od reštaurácií nie sú ekonomickým opatrením

Tlačová informácia

Bratislava, 21. apríl 2020

Návrh opatrenia na poskytovanie obedov dôchodcom v reštauračných zariadeniach chápe Zväz cestovného ruchu SR - ktorý zastupuje väčšinu subjektov v tomto odvetví - ako sociálne, nie ekonomické oparenie. Neexistujú zatiaľ žiadne podrobnosti, predstavitelia ZCR SR sa však nazdávajú, že jeho uplatnenie bude v praxi ťažké. Pokiaľ by bolo ultimatívne nahradené zrušením príspevkov na plošnú náhradu mzdy, je to neprijateľné pre stovky majiteľov stravovacích zariadení, ktorí sú už viac ako mesiac prakticky bez príjmu.

Ak je opatrenie sociálne, ktoré má vyjsť v ústrety seniorom, potrebovali by zariadenia verejného stravovania vedieť ešte pred spustením aktivity, či budú dôchodcovia tento spôsob stravovania dôchodcovia preferovať. Pokiaľ by tieto gastrolístky mohli byť použité na nákup v potravinách, je zrejmé, že väčšina seniorov ho využije na nákup potravín. Ide aj o to, či vedia zabezpečiť vo všetkých obciach obedy dôchodcom, teda aj tam, kde nie sú reštaurácie a iné stravovacie zariadenia.

Gastro zariadeniam, ale aj ďalším podnikov v cestovnom ruchu, pomôžu konkrétne opatrenia, vychádzajúce zo znalosti situácie a problémov, ktoré jednotlivé zariadenia majú. Predstavitelia ZCR SR ich už predniesli jednotlivým rezortom a predsedovi vlády.

- odpustiť odvody z vyplatenej mzdy zamestnávateľa, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť - počas celého  obdobia, kedy musia by zatvorené,

- zrušiť jednu z podmienok oprávnenosti zamestnávateľa na príspevok, ktorým je to, že podnik nesmie byť v ťažkostiach,

- zabezpečiť preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré by boli explicitne riešené aj v legislatíve, vrátane pravidiel ich čerpania,

- znížiť sadzby DPH na stravovacie služby.

ZCR SR je pripravená diskutovať aj k tomuto návrhu, je ale potrebné zdôrazniť, že situácia v odvetví je dosť kritická a zamestnávatelia potrebujú informácie o nástrojoch, ktoré im reálne pomôžu. Potrebujú zásadné opatrenia, ktoré sú konkrétne a kompletné. Toto opatrenie môže byť doplnkovým opatrením v rámci sociálnej pomoci seniorom. Určite však nerieši momentálnu krízovú situáciu v odvetví cestovného ruchu, osobitne v reštauračných zariadeniach.

 

Kontakt pre médiá: Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR, Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tlačová informácia na stiahnutie

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...