Parlament včera schválil ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov v súvislosti s COVID-19

\| Vytlačiť \|

Pripravili sme pre vás informácie o zmenách, ktoré sa nás najviac dotýkajú.

1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrhom sa ruší povinnosť zaplatiť odvody zamestnávateľa za mesiac apríl. Viac informácií o zmenách nájdete aj v tomto článku:

https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/odpustenie-platenia-odvodov-april-2020

 

2. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Informáciu o obsahu tohto zákona nájdete aj v tomto komentári:

http://www.ulpianus.sk/legislativa/docasna-ochrana-podnikatelov-co-ma-priniest-lex-corona/

 

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Touto novelou už existujúceho zákona- lex korony -boli prijaté ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti, ktoré sú súčasťou tzv. balíčka „Prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO“, ktoré majú pomôcť zmierniť dopady šírenia nákazy koronavírusom, ako napr:

- vrátenie daňových preplatkov za rok 2019 v daňovom priznaní,

- odklad platenia preddavkov na daň z príjmov právnických aj fyzických osôb

- možnosť odpočtu daňových strát v úhrnnej hodnote 1 milión eur

- odklad platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel

- opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc (eKasy)

- opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH)

Viac informácií o prijatých zmenách nájdete v tomto článku:

https://www.podnikajte.sk/dane/lex-korona-3-dane-ekasa-cla

\| Vytlačiť \|