Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Návrhy na úpravu režimov pre stravovanie

Hlavnému hygienikovi SR sme v otvorenom liste pripravili niekoľko návrhov režimov pre stravovacie zaridenia.

Uvedomujeme si pretrvávajúcu epidemiologickú sitúciu, avšak žiadame o opätovné prehodnotenie niektorých nariadení v súvislosti s vydaným opatrením č. OLP/3795/2020.

List hlavnému hygienikovi SR (na stiahnutie)

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...