Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Slovenská obchodná inšpekcia bude prihliadať na platné opatrenia ÚVZ SR

Poskytovatelia ubytovacích služieb môžu s účinnosťou od 6. mája t. r. znova poskytovať ubytovacie služby. V platnosti sú však naďalej opatrenia ÚVZ SR.

Naďalej platí zákaz vstupu verejnosti do interiérov zariadení verejného stravovania, zákaz poskytovania služieb bazénov, wellness a iných voľnočasových služieb. Okrem zníženia dopytu po ubytovacích službách, to však môže znamenať aj nesplnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č. 277/2008 ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

Požiadali sme preto Slovenskú obchodnú inšpekciu s otázkou, ako bude pristupovať k neplneniu týchto povinností z dôvodu obmedzení a reštrikcií zo strany ÚVZ SR.

Slovenská obchodná inšpekcia je si vedomá opatrení vydaných ÚVZ SR na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré determinujú poskytovanie služieb v ubytovacích zariadeniach. Pri svojej kontrolnej činnosti budú prihliadať na platné opatrenia ÚVZ SR, keďže prevádzkovatelia ubytovacích zariadení z objektívnych dôvodov nemôžu poskytovať služby v súlade s vyhláškou MH SR č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
 

List Slovenskej obchodnej inšpekcie na stiahnutie

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...