AKTUALIZÁCIA opatrení a obmedzení pre hotely a reštaurácie

\| Vytlačiť \|

V tomto príspevku nájdete zhrnutie doteraz vydaných opatrení a obmedzení, ktoré vydal ÚVZ SR a vláda SR pre šíriaci sa koronavírus COVID - 19.

Obmedzenia platné pre hotely a reštaurácie:

  • Nariadením ÚVZ SR sa od 16. marca 2020 uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, vrátane ubytovacích služieb. Opatrením OLP/3795/2020 ÚVZ SR ustanovil podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb na letných terasách a ubytovacích služieb platné od 06. mája 2020 aktualizácia podmienok v opatrení OLP/5091/2020 platné od 20. júna 2020.
  • Od 10. marca 2020 bolo všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. Opatrením OLP/4085/2020OLP sa od 20. mája 2020 opätovne umožnilo usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy pri dodržiavaní povinnosti uvedených v opatrení - aktualizácia podmienok v opatrení OLP/5091/2020 platné od 20. júna 2020.
  • Opatrením OLP/4083/2020OLP sa od 20. mája 2020 umožnilo stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií - aktualizácia podmienok v opatrení OLP/5091/2020 platné od 20. júna 2020.
  • Od 13. marca 2020 boli zatvorené lyžiarské strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky, bary, diskotéky, fitness centrá. Opatrením OLP/4592/2020 je od 03. júna 2020 opätovne možné otvoriť vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína za dodržania podmienok v opatrení - aktualizácia podmienok v opatrení OLP/5091/2020 platné od 20. júna 2020.

NOVÉ - Všeobecné pravidlá nosenia rúšok upravuje opatrenie OLP/5090/2020

 

\| Vytlačiť \|