Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ďalšie uvoľňovanie opatrení prináša zmeny aj pre hotely a reštaurácie

Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii ale aj na základe naších iniciatív a výziev, pristúpil krízový štáb k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Od  stredy 1. júla:

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sú naplánované tieto zmeny:

 • Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie tohto limitu. Organizátor teda bude musieť zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.
 • Umožní sa organizácia hromadných podujatí s počtom viac ako 1000 osôb výhradne pre podujatia, ktoré je možné organizovať za dodržania podmienky šachovnicového fixného sedenia, pričom maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 % z kapacity sedadiel.

Od soboty 20. júna:

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa ruší:

 • povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier,
 • zákaz používať na umelých kúpaliskách atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,
 • povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách, povinnosť sa mení na odporúčanie,
 • povinnosť viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní,
 • povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier.
 • povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

Od stredy 10. júna:

V zariadeniach verejného stravovania sa ruší povinnosť dodržiavať odstup 2 m medzi stolmi. Táto povinnosť sa mení na odporúčanie.

POZOR - Naďalej však platia tieto povinnosti v zariadeniach verejného stravovania:

 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi,
 • používanie tvárového rúška pre obsluhujúci personál a dezinfekcia rúk medzi obsluhou jednotlivých stolov,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený obsluhou k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť sušičov rúk,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Od stredy 3. júna:

 • Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.
 • V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce. Stále ostáva v platnosti podmienka dodržania dvojmetrovej vzdialenosti stolov od seba.
 • Bude možné otvoriť vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.

NOVÉ - Celé znenie opatrenia OLP/5091/2020 (prevádzky a hromadné podujatia)

NOVÉCelé znenie opatrenia OLP/5090/2020 (rúška)

Celé znenie usmernenia OHVBPKV/4246/2020 (cateringové služby)

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...