!AKTUALIZÁCIA!-Postupne otváranie hraníc

\| Vytlačiť \|

Touto cestou Vás chceme informovať o rokovaní ministrov vnútra členských štátov EÚ, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň 5. júla prostredníctvom video konferencie.

Výstupom je dohoda, že členské krajiny sa majú čo najskôr vrátiť do štandardného režimu v rámci tzv. Shengenského priestoru, to znamená bez kontrol na vnútorných hraniciach. Prevažná časť členských krajín sa zhodla na termíne 15. jún, kedy by chceli prejsť na plne funkčný Shengenský priestor.

Krajiny, ktoré nedokážu tento stav zabezpečiť k uvedenému termínu, predovšetkým z dôvodov výskytu ochorenia COVID-19, budú môcť ponechať uzatvorené hranice svojich krajín až do konca júna. Španielsko, napríklad ohlásilo, že svoje hranice s Francúzskom a Portugalskom neotvorí skôr ako 22. júna.

Ministri členských krajín EÚ zároveň prejavili záujem o postupné otváranie vonkajších hraníc EÚ v termín od 1. júla. Tento dátum však musí prehodnotiť Európska Komisia. Očakáva sa, že tak spraví ešte tento týždeň. Otváranie shengenského priestoru pre nečlenské krajiny sa bude diať podľa vopred daných podmienok, pričom aj naďalej budú platiť určité reštrikcie pre krajiny, ktoré budú mať výrazný výskyt ochorenia koronavírusom.

Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvoria prichádzajúcim z 19 krajín, ktoré odborné konzílium považuje z epidemiologického hľadiska za bezpečné. Okrem doterajšieho voľného režimu s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nebudú vzťahovať ani na Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maltu, Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať. Tento voľný režim s 19 krajinami znamená, že z týchto krajín k nám môžu prichádzať turisti a obchodní cestujúci. 

NOVÉ

Od soboty 20. júna do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, pričom pre oblasť Sliezskeho vojvodstva ÚVZ SR dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v danej oblasti.

Zároveň od 20. júna môžu občania členských štátov Európskej únie prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra, pričom sú povinní prejsť územím SR bez zastavenia najneskôr 8 hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.

Celé znenie opatrenia OLP/5089/2020

Všetky dôležité informácie o otváraní hraníc vám sprostredkujeme na našom webe.

 

\| Vytlačiť \|