Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

O ubytovanie v slovenských hoteloch je malý záujem a bude ešte horšie

Pripravili sme prieskum o aktuálnej situácii v ubytovacích zariadeniach u nás.

Ide o zistenia o stave ich rezervácií a vyťaženosti. Prieskum sa konal od 8. do 12. júla 2020 a  celkovo sa zapojilo 165 hotelových zariadení, čo je približne 25% všetkých hotelov a penziónov na Slovensku.

Cieľom prieskumu bolo zistiť vplyv koronakrízy na dopyt po ubytovacích službách v hoteloch. Turisti využívajúci ubytovacie služby - počas svojich dovoleniek alebo krátkodobých pobytov - tvoria totiž až 80% celkového obratu v cestovnom ruchu a súvisiacich službách. Stav rezervácií a celkové využitie ubytovacích kapacít hotelového typu sú preto dôležitým indikátorom o očakávanom vývoji tržieb a celkovej situácii v tomto odvetví. Pre väčšinu podnikateľov v cestovnom ruchu je veľmi dôležitá letná turistická sezóna.

Začiatkom júna, ktorý predstavuje v podmienkach SR prvý mesiac letnej turistickej sezóny, boli postupným zrušením opatrení ÚVZ SR otvorené všetky dôležité služby cestovného ruchu. Zároveň sa však stanovili hygienické opatrenia, ktoré upravili režim niektorých služieb a obmedzili ich využívanie. Z prieskumu vyplynulo, že v  júni dosiahla priemerná vyťaženosť hotelov necelých 21%. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že časť hotelov bola v tomto období stále zatvorená (odhaduje sa až 1/3). Dá sa predpokladať, že pri plnej prevádzke všetkých ubytovacích kapacít by sa dopyt rozložil, čo by spôsobilo pokles priemernej vyťaženosti hotelov výrazne pod hranicu 20%. Hlavným dôvodom, pre ktorý bola časť hotelov v júni zatvorená, bol nízky dopyt. Prejavil sa predovšetkým v mestských hoteloch so zameraním na biznis klientelu, kongresy, konferencie a eventy. A to kvôli platným obmedzeniam počtu účastníkov a podmienok pre organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí, ale aj pre prijaté ekonomické opatrenia korporácií. Priemerná vyťaženosť mestských hotelových zariadení sa pohybovala na úrovni 14%, v Bratislave 14,9%. V prípade pobytových hotelov, kde patria hotely so službami wellness, bazénov, športových a relaxačných služieb, predstavovala 24,4%. V týchto hoteloch bol vyšší dopyt po službách aj preto, že si klienti čerpali kúpené pobyty z mesiacov marec, apríl a máj.

Počet rezervácií a vyťaženosť hotelov v júli stúpa a dosahuje priemernú hodnotu takmer 38%. Pre porovnanie - v rovnakom období minulého roka - mala priemerná vyťaženosť hotelových zariadení hodnotu 72%. V súčasnosti dosahuje niečo viac ako 50%. Pri podrobnejšom vyhodnotení je zrejmé, že najväčší pokles zaznamenajú opäť hotely v mestách, kde bolo rezervovaných necelých 19% ubytovacej kapacity. V prípade pobytových hotelov je situácia lepšia, počet rezervácií dosiahol viac ako 52%. Pre porovnanie je treba uviesť, že v rovnakom období roku 2019 dosahovali hotelové zariadenia mestského typu vyťaženosť 68% a pobytové hotelové zariadenia takmer 78%. Aj v  júli očakávame výrazný prepad počtu prenocovaní v mestských hoteloch (približne o 70%) a zároveň pokles aj v pobytových hotelov o viac ako 30%.

Rovnaký scenár sa pravdepodobne bude opakovať aj v mesiaci august. Z dlhodobého sledovania počtu prenocovaní vyplýva, že v auguste dosahujú hotely najvyššie výkony a vyťaženosť. Skutočnosť, ktorá vyplýva z prieskumu však naznačuje, že tento rok bude iný. Počet rezervácií a vyťaženosť ubytovacích zariadení je nižšia ako v júli a dosahuje priemernú hodnotu 30,5%. Vyťaženosť mestských hotelov sa výrazne nemení ani v auguste a je to necelých 16% a pobytových hotelov 41%. Pre porovnanie, v rovnakom období minulého roka, dosiahla v mestských hotelov úroveň 74% a vyťaženosť pobytových hotelov presiahla hranicu 80%. Predpokladáme, že august po prvýkrát nebude v dlhodobom sledovaní najlepším mesiacom podľa počtu prenocovaní.

Pre objektívnosť je však potrebné pripomenúť, že tento stav môže byť spôsobený zmenou spotrebiteľského správania, ktoré sa v období koronakrízy prejavuje aj rozhodovaním a rezerváciami ubytovacích služieb a balíkov služieb tzv. na poslednú chvíľu. Situácia sa bude meniť podľa epidemiologického vývoja a šírenia ochorenia COVID-19 nielen na Slovensku, ale aj v iných dovolenkových destináciách Slovákov. Neistota turistov, ktorú výrazným spôsobom ovplyvňujú vyjadrenia predstaviteľov vlády, členov krízového štábu, či epidemiológov, spôsobuje strach z cestovania a využívania hromadných ubytovacích zariadení a ďalších služieb cestovného ruchu.

Situácia s vyťaženosťou sa dramaticky mení na konci letnej turistickej sezóny. Vtedy stúpa vyťaženosť mestských hotelov kvôli nárastu počtu biznis cestujúcich, pričom počty turistov v pobytových hoteloch mierne klesajú. Z prieskumu realizovaného Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska je zjavné, že dopyt po ubytovacích službách v mestských hotelov bude v septembri tohto roka stúpať len mierne a zďaleka nedosiahne úroveň minulých rokov. Naopak v pobytových hoteloch počet rezervácií a vyťaženosti bude prudko klesať a priblíži sa úrovni mestských hotelov. Vyťaženosť v mestských hoteloch dosiahne len 17%, v pobytových hoteloch klesne na 30%.

Počet rezervácií v mesiacoch jún, júl, august a september je výrazne nižší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Výrazný pokles majú predovšetkým mestské hotely, kde hlavnú časť klientely tvoria biznis cestujúci, účastníci kongresov, konferencií, školení či iných eventov. Pokles je na úrovni 70 - 75% výkonov z roku 2019. V pobytových hoteloch je situácia o niečo lepšia, ale aj v ich prípade dochádza k výraznému prepadu výkonov a vyťaženosti v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Pokles je od 30- 40% výkonov v mesiacoch jún, júl a august. Situácia sa však výrazne negatívne zmení koncom letnej turistickej sezóny.

Zákaz poskytovania ubytovacích služieb a výpadok turistov, prenocovaní i tržieb v marci, apríli a máji nie je možné nahradiť výkonmi počas zvyšných mesiacov roka 2020. V najdôležitejších mesiacoch, ktoré predstavuje letná turistická sezóna je zrejmé, že ani domáci cestovný ruch nezabráni ďalšiemu prepadu. Výhľad po skončení letnej turistickej sezóny je ešte horší a očakáva sa mimoriadne krízový stav. Na základe zistení je možné predpokladať, že veľká časť podnikateľov a zamestnávateľov bude vtedy čeliť ďalším ekonomickým problémom, ktoré budú pre mnohé zariadenia existenčné.

Grafické vyhodnotie prieskumu na stiahnutie.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...