Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

ZHROMAŽDENIE NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU

Ak ani vám nie je ľahostajný osud zamestnancov a podnikov cestovného ruchu na Slovensku, príďte nás podporiť v našej snahe pre dosiahnutie spoločného cieľa - podpore a pomoci pre cestovný ruch.

Organizačné pokyny pre účastníkov zhromaždenia:

Dátum: 16. septembra 2020

Miesto zhromaždenia účastníkov: Hodžovo námestie (pred Grasalkovičovým palácom).

Registrácia: od 11:00 budú usporiadatelia (označení žltými reflexnými vestami) očakávať prichádzajúcich účastníkov sprievodu. Každý účastník musí byť označený samolepkou, ktorú dostane od usporiadateľa. 

Začiatok sprievodu: približne v čase o 11:30, po príchode účastníkov Mimoriadneho Valného zhromaždenia AHRS, ktoré sa koná v Hoteli Crown Plaza.

Trasa sprievodu: Z Hodžovho námestia pokračuje sprievod po Námestí 1. mája, následne odbočí vľavo a prejde okolo Slovenskej technickej univerzity, pokračovať bude popred Úrad vlády SR a zhromaždí sa na Námestí Slobody (klikni na mapu).

Program na Námestí Slobody:

            11:45   Príhovor AHRS a pozvaných hostí:

                        Dopad koronakrízy na zamestnávateľov a zamestnancov v cestovnom ruchu

                        Požiadavky branže  na zmiernenie negatívnych následkov koronakrízy v cestovnom ruchu

            12: 45  Ukončenie zhromaždenia

Parkovanie: pozrite si prehľad možnosti parkovania v blízkosti miesta protestného sprievodu (klikni na mapu)

Pre zabezpečenie zhromaždenia, v súlade s platnými opatreniami, vás prosíme o predbežnú registráciu - TU

Dôležité upozornenia:

  • počas sprievodu a zhromaždenia dodržiavajte usmernenia usporiadateľov,
  • osobám pod vplyvom alkoholu nebude umožnená účasť na sprievode a zhromaždení,
  • požitie alkoholických nápojov počas sprievodu a zhromaždenia ja zakázané,
  • nepoužívajte nadávky a hanlivé označenia pri verbálnom prejave, na transparentoch, či iných pomôckach,
  • transparenty sú počas sprievodu a zhromaždenia povolené po ich odsúhlasení usporiadateľom,
  • zhromaždenie je ukončené oznámením organizátora zhromaždenia, a účastníci sú povinní toto rozhodnutie rešpektovať.

Z dôvodu prijatého opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ktoré okrem iného obmedzuje počet účastníkov na hromadných podujatiach, bude zhromaždenie koordinované usporiadateľmi tak, aby nebol prekročený stanovený maximálny počet účastníkov.

Záleží nám na vašom zdraví a bezpečí, preto sme na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prijali viacero opatrení, ktoré nájdete - TU.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...