Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Povinnosti nad rámec opatrení ÚVZ SR

Prinášame Vám prehľad opatrení Regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre červené okresy na Slovensku.

Bratislava 

Od 19. septembra je možné organizovať v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 250 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 500 osôb v jednom okamihu.

Všetkým fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských 2 častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať v prevádzkach verejného stravovania a hromadného ubytovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, hotely, hostely, motely, ubytovne atď.) ako aj v kultúrnych domoch v obciach hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy apod.) s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 100 osôb (týka sa hostí).

Prevádzkovatelia zariadení, ktoré sú bližšie špecifikované v opatrení, sú povinní upraviť prevádzkové (otváracie) hodiny od 6:00 hod. do 24:00 hod. príslučného dňa.

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Konanie hromadných podujatí vzdelávacieho/školiaceho a odborného charakteru (kongresy, semináre, konferencie) v prevádzkach verejného stravovania a hromadného ubytovania je povolené uskutočňovať za dodržania nasledovných podmienok. 

Stránka RÚVZ Bratislava

Lučenec

Od 18. septembra je možné organizovať v okrese Lučenec hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 250 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 500 osôb v jednom okamihu.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach spoločného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb.

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Lučenec

Michalovce

Od 1. septembra možné organizovať v okrese Michalovce hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 250 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 500 osôb v jednom okamihu.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 6:00 nasedujúceho dňaVýnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Michalovce

Nitra

Od 12. septembra sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Nitra zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.

V okrese Nitre sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Nitra

Púchov

Od 21. septembra sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Púchov zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Považská Bystrica 

Snina

Od 19. septembra sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Púchov zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy nad 300 účastníkov v exteriéri a nad 150 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občersvenia. 

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Humenné 

Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín vydal opatrenie, na základe ktorého je od 20. septembra možné organizovať a usporadúvať v okrese Trenčín hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 250 osôb v jednom okamihu.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach spoločného stravovania ako aj v ostatných prevádzkach s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín.

Celé znenie opatrenia nájdete tu.

Podujatia vzdelávacieho a iného odborného charakteru (kongresy, semináre, konferencie), porady, pracovné stretnutia nie sú zaradené medzi verejné podujatia a nie sú zaradené do skupiny podujatí kultúrnej zábavnej povahy. 

Celé znenie usmernenia nájdete tu. 

Stránka RÚVZ Trenčín

Trnava

Od 21. septembra sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Trnava zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu nad 250 osôb.

Zároveň sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 100 osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Celé znenie usmernenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Trnava 

Tvrdošín

Od 22. septembra sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Tvrdošín zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

Zároveň sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Tvrdošín zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

Celé znenie usmernenia nájdete tu.

Stránka RÚVZ Dolný Kubín

 

Odporúčame vám sledovať webovú stránku príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a webovú stránku mesta/obce, v ktorom sa nachádza Vaše zariadenie. 

 

Rizikové regióny (17. 09. 2020)

okresy-17.9

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...