Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Toursim Recovery Tracker

Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO má nový nástroj na zbieranie informácií: Toursim Recovery Tracker

TRACKER je výsledkom spolupráce medzinárodných organizácie a súkromného sektora a k dispozícii je bezplatne. Zahŕňa kľúčové turistické výkony podľa mesiacov, regiónov, či subregiónov a porovnáva zotavovanie sektora cestovného ruchu na celom svete.

Všetky zozbierané dáta na jednom mieste dávajú príležitosť vládam jednotlivých krajín a súkromnému sektoru sledovať zlepšovanie situácie v cestovného ruchu na globálnej a regionálnej úrovni. Spolu s informáciami o top destináciách a k tomu :

  • počet príchodov zahraničných turistov,
  • kapacity sedadiel na medzinárodných a domácich trasách,
  • rezervácie leteniek,
  • počet rezervácií a vyhľadávaní hotelov,
  • údaje o obsadenosti,
  • dopyt po krátkodobom prenájme.

Podľa údajov Svetovej organizácie cestovného ruchu UNTWO, masívny prepad dopytu po medzinárodnej preprave, v období od januára do júna tohto roka, spôsobil stratu 440 miliónov medzinárodných príchodov a pokles exportu vo výške 460 miliárd USD z medzinárodného cestovného ruchu. Tieto straty sú päťnásobne vyššie ako straty zaznamenané počas obdobia globálnej ekonomickej a finančnej krízy v roku 2009.

Zdroj: HOTREC, UNWTO

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...