Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Schéma pomoci pre cestovný ruch bola schválená!

Po dlhých týždňoch a mesiacoch našich aktivít a rokovaní, vrátane zhromaždenia pred Úradom vlády, sa nám podarilo docieliť schválenie schémy pomoci pre cestovný ruch, ktorý včera schválila vláda SR.

Vlády SR dňa 14.10. 2020 schválila Schému pomoci pre cestovný ruch. Táto schéma je určená na kompenzáciu fixných nákladov. Bude možné ju kombinovať aj s ďalšími schémami pomoci, ako napríklad prvá pomoc+, ktorá bola včera predstavená, a rovnako tak aj s kompenzáciami na nájomné.

Komu je určená:

  • Hotelom, penziónom a iným ubytovacím zariadeniam
  • Reštauráciám, kaviarňam, bistrám a iným zariadeniam verejného stravovania
  • Kúpaliskám a akvaparkom,
  • Prevádzkam lanoviek a vlekov
  • Ale aj ďalším poskytovateľom služieb cestovného ruchu

Kto môže o pomoc požiadať:

  • Pomoc je určená všetkým podnikom, ktoré mali v konkrétnom mesiaci pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 40% a viac
  • Pomoc bude poskytnutá za obdobie od 1.4. 2020 do 31.12.2021

Aký príspevok je možné získať:

  • Finančný príspevok bude vo výške od 4% do 10% v závislosti od poklesu tržieb

Ďalšie podrobnosti a informácie o príprave žiadosti pripravujeme.

Základné informácie o pomoci nájdete aj na tejto stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...