Informácie k uplatňovaniu Uznesenia vlády SR

\| Vytlačiť \|

Všetky zákazy a výnimky, ktoré budú platiť budúci týždeň sú obsiahnuté v uznesení vlády SR.

Podľa zverejnených informácií na včerajšej tlačovej konferencií po zasadnutí Vlády SR, všetky zákazy a výnimky sa riadia Uznesením vlády SR. č. 678/2020.

Vláda SR nebude prijímať opatrenia, ktorých cieľom je zatváranie, alebo iné obmedzovanie činnosti prevádzok služieb, či iných podnikateľských činností. Na základe vyjadrení príslušných ministrov, dochádza k obmedzeniu pohybu občanov podľa presne stanovených podmienok a výnimiek.

Obmedzenia pohybu, ktoré budú platiť od 25. 10. 2020 do 1. 11. 2020, však znamenajú obmedzenie dopytu po ubytovacích službách, rovnako aj po stravovacích službách.

Prezentácia Úradu vlády SR k obmedzeniam a vínimkám z 22. 10. 2020 na stiahnutie - tu. 

Odporúčania AHRS:

Prevádzka zariadení verejného stravovania nie je týmto uznesením vlády nijako obmedzená. V zmysle výnimiek môžu zariadenia verejného stravovania robiť aj donášku (ide o výkon podnikateľskej alebo inej podobnej činnosti).

Prevádzkam verejného stravovania sa nezakazuje predávať jedlá a nápoje cez okienko.

Poskytovanie dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorý vykonávajú prácu mimo svojho bydliska (napr. týždňovky) je možné.

Krátkodobé ubytovanie pre turistov je možné poskytovať, nijakým spôsobom sa neobmedzuje, ale je obmedzený pohyb osôb, ktoré sa na takéto ubytovane nebudú môcť dostaviť.

\| Vytlačiť \|