Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prieskum dopadov prvej a druhej vlny koronakrízy na ubytovacie a stravovacie zariadenia

Prieskum realizuje Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica medzi členmi asociácie a ďalšími poskytovateľmi ubytovacích a stravovacích služieb.

Cieľom prieskumu je zmapovať tieto oblasti:

  1. dopady pandémie koronavírusu na sektor ubytovacích a gastronomických služieb – zamestnanosť, tržby i celkovú udržateľnosť podnikania týchto zariadení,
  2. mieru využitia rôznych foriem štátnej pomoci pre podnikateľov z ubytovacieho a gastro sektora počas prvej vlny koronakrízy a identifikovať prekážky pri ich čerpaní,
  3. názory na novoprijaté štátne opatrenia počas aktuálnej druhej vlny koronakrízy,
  4. návrhy štátnych opatrení, ktoré by najviac pomohli podnikateľom v oblasti ubytovania a gastronómie na udržanie a znovu naštartovanie ich podnikania.

Do prieskumu sa môžete zapojiť od 26. októbra 2020 do 30. októbra 2020.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie maximálne 15 minút. Link na dotazník nájdete v tomto odkaze: https://forms.gle/2GBD3oy7egewLbsp6

Výsledky prieskumu zašleme všetkým členom AHRS. Kľúčové závery z prieskumu budeme prezentovať aj v médiách. AHRS ich využije aj ako podklad na ďalšie rokovania s vládou SR a jednotlivými zodpovednými ministerstvami.

Vopred Vám ďakujeme za zapojenie sa do tohto prieskumu.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...