Predstavíme Semafor pre CR

\| Vytlačiť \|

Navrhujeme a obhajujeme potrebu prijatia jasných informácií a pravidiel, ktoré by zabezpečili fungovanie služieb cestovného ruchu.

Dňa 2. novembra sa uskutoční virtuálne stretnutie pracovnej skupiny zriadenej pri Ministerstve dopravy a výstavby SR, na ktorom predstavíme návrh Semaforu pre cestovný ruch. Tohto online stretnutia sa zúčastnia zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavnej hygieničky rezortu dopravy a ďalších odborníkom epidemiológov.

Našim hlavným cieľom je, aby sa pripravili jasné pravidlá fungovania služieb cestovného ruchu v najbližších týždňoch a mesiacoch s ohľadom aj na blížiacu sa zimnú sezónu.

O výstupoch vás budem informovať.

\| Vytlačiť \|