Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Schválená novela zákona o podpore CR umožní vytvoriť schému štátnej pomoci

Návrh na zdanenie príspevku na rekreáciu bol z rokovania NR SR stiahnutý. Naopak, novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá umožní vytvoriť schému štátnej pomoci pre cestovný ruch, bola schválená.

Zdanenie príspevku na rekreáciu

Navrhované zdanenie príspevku na rekreáciu by výrazným spôsobom znížilo jeho využívanie. Zvýšilo by náklady zamestnávateľom a zároveň, znížilo čistý príspevok pre zamestnanca. Návrh by v konečnom dôsledku spôsobil pokles využívania príspevku, čo by spôsobilo ďalší pokles počtu domácich turistov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku. AHRS sa obrátila na poslancov s požiadavkou na neschvánie tohto návrhu. Naše stanovisko a výzva našla podporu rezortného ministra a návrh bol stiahnutý z rokovania NR SR.

Novela zákona o podpore cestovného ruchu

V zrýchlenom konaní bola v NR SR schválená novela zákona, ktorá:

  • vytvorí legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“ pre podniky v odvetví cestovného ruchu,
  • predĺži sa prechodné obdobie, po skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu (OCR) povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa zákona.
  • pri výpočte výšky poskytnutej dotácie OCR v rokoch 2022 a 2023 sa umožní vychádzať zo súhrnných údajov o vybraných členských príspevkoch a súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých OCR, u ktorých hodnota výberu dane za ubytovanie alebo hodnota vybraných členských príspevkov v rokoch 2020 a 2021 nedosiahli hodnoty dosiahnuté v roku 2019. (tasr, e)

Schéma štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii. Výzva funguje na základe preplatenia 10%  tržieb z rovnakého obdobia minulého roka. Požiadať je možné aj za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia.

V súčasnosti prebiehajú rokovania so sekciou cestovného ruchu k príprave parametrov schémy a príprave výziev.

Základné informácie o schéme na podporu CR nájdete na https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...