Nová vyhláška prináša zmeny pre terasy a hromadné podujatia

\| Vytlačiť \|

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku platnú od 27. novembra 2020.

Všetky vydané opatrenia sú sústredené na Úradnej tabuli ÚVZ SR.  

Nová vyhláška prináša okrem iného zmeny pre poskytovanie stravovacích služieb v exteriéri a hromadné podujatia. Spresnenia sa týkajú požiadaviek na exteriéri (terasy) reštaurácií. Uvoľnujú sa podmienky pre hromadné podujatia pri použití antigénových testov.

Prevádzky verejného stravovania

  • pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán.

Hromadné podujatia

Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb sa nevzťahuje okrem iného na:

  • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR nájtede tu.

 

\| Vytlačiť \|