Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Prehľad našich aktivít- november 2020

Presadzovali sme návrh semaforu pre CR a hľadali spôsob ako zabezpečiť otvorenie interiérov prevádzok a spustenie ďalších služieb cestovného ruchu. Notárskou úschovou sme vysporiadali povinnosti voči organizáciam kolektívnej správy.

2.11.   MINDOP, ÚVZ SR- konzultácia s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva SR k nášmu návrhu semaforu CR

4.11.    Bratislavská hotelová asociácia- stretnutie s členmi a informácie o aktuálnom vývoji a aktivitách AHRS

5.11.    UMB- panelová diskusia o dopadoch pandémie a riešeniach na pomoc odvetviu

5.11.    Slovenský olympijský a športový výbor, Európsky inštitút regionálneho rozvoja- konzultácie k zapojeniu sa do prípravy  priorít pre nové programové obdobie EÚ

5.11.   Asociácia slovenských kúpeľov- konzultácie k príprave schémy pomoci pre CR

6.11.   Asseco Solution- rokovanie o situácií v sektore a možnostiach podpory  

10.11.  RTVS- ranné správy- informovanie o situácií v hotelierstve a gastro

10.11.  Úrad vlády SR- pracovné stretnutie s predsedom vlády ku komunitnému testovaniu

10.11.  TA3- účasť v diskusnej relácií  Téma Dňa

11.11.  Slovenský zväz výrobcov piva a sladu, gastro iniciatívy- online míting, koordinácia spoločného postupu

12.11.  Rokovanie s dodávateľmi HORECA o možnostiach podpory komunitného testovania

12.11.  HNTV- Strategický národný záujem- účasť na online konferencii

13.11   Zasadnutie Prezídia AHRS - online formou

13.11.  MINDOP - rokovanie s GR sekcie CR o schéme pomoci pre CR- podmienky, príprava výzvy 

18.11.  IstroAnalytica- podcast k výstupom zo spoločného prieskumu

18.11.  Platforma na podporu gastro „stálemámechuť“- online míting za účasti asociácií a online iniciatív

19.11.  Asociácia organizácií cestovného ruchu- koordinačné rokovanie k príprave IÚS a Partnerskej dohody

19.11.  Prezídium AHRS- online rokovanie

20.11.  Skúšobné online pripojenie k príprave Valného zhromaždenia AHRS

23.11.  Valné zhromaždenie ARHS- online formou

24.11.  VÚC Bratislava- online meeting so županom k príprave IUS, Partnerská dohoda

25.11.  Platforma stalemamechut- online rokovanie a príprava spoločných výstupov

25.11.  MINDOP- rokovanie k príprave zimnej sezóny, Semafor pre CR

26.11.  TA3- Analýzy, trendy- účasť v diskusnej relácií

 

Okrem vyššie uvedených aktivít sme v mesiaci november zabezpečili:

- notárske úschovy pre členov AHRS v súvislosti s podanou žalobou a zabezpečením tzv. súdnej licencie

- pripravili príspevvy pre online a tlačové média

- obhájili sme stiahnutie návrhu poslancov k zdaneniu príspevku na rekreáciu

- pripravili sme Ročenku- súhrny prehľad aktivít AHRS za uplynulý rok

IMG-20201203-WA0003

Rokovanie s poslancami NR SR

 

 

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...