Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Informujeme poslancov o kritickej situácii a argumentujeme pred členmi Pandemickej komisie

Zástupcovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska informovali na rokovaní poslancov NR SR o kritickej situácií v gastro a hotelierstve. Pandemická komisia sa bude zaoberať našim návrhom semaforu.

Na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR sme sa 3. decembra 2020 stretli s predsedom výboru Petrom Kremským, predsedom Komisie pre cestovný ruch Petrom Libom a poslancami NR SR Petrom Vonsom, Milanom Kuriakom a Rastislavom Jílekom. Stretnutia sa zúčastnila aj štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková a generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Radúz Dula.

Na stretnutí sme diskutovali o aktuálnom vývoji v hotelierstve a gastronómii, o opatreniach a riešeniach, ktoré sme v spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR navrhli, v snahe znížiť negatívne dopady koronakrízy na cestovný ruch. Štátna tajomníčka informovala o priebehu prípravy výzvy v rámci špecifickej schémy pomoci pre cestovný ruch. Prítomní poslanci NR SR boli na tomto stretnutí oboznámení s aktuálnou situáciou a prisľúbili, že budú hľadať ďalšie riešenia pre CR v rámci svojich kompetencií.

Zasadnutia Pandemickej komisie 4. decembra 2020 sa zúčastnil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal spolu so štátnou tajomníčkou Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom sekcie cestovného ruchu Radúzom Dulom. Minister prezentoval návrh Semaforu pre cestovný ruch, ktorý sme spolu s kolegami pripravili a predložili ešte v septembri. Na zasadnutí bol aj generálny manažér asociácie Marek Harbuľák, ktorého nominovali za člena Pandemickej komisie zamestnávateľské združenia a členovia Ekonomického krízového štábu.

Návrh Protiepidemiologických opatrení Konzília odborníkov predložili práve na tomto zasadnutí. Pandemická komisia však neprijala žiadne opatrenie, ktorý by súčasný stav v poskytovaní služieb cestovného ruchu ešte výraznejšie obmedzovali. Stalo sa tak vďaka argumentom ministra Andreja Doležala a ďalších prítomných odborníkov. V nasledujúcich dňoch bude návrh semaforu pre CR znovu konzultovaný s Konzíliom odborníkov, s cieľom pripraviť a predložiť na nasledujúce zasadnutie Pandemickej komisie materiál na schválenie. Ten by mal zohľadňovať do určitej miery aj záujmy prevádzok CR.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...