Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Nové povinnosti pre ubytovacie služby a zákaz pre prevádzky verejného stravovania

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku platnú od 11. decembra 2020.

Všetky vydané opatrenia sú sústredené na Úradnej tabuli ÚVZ SR.  

Nová vyhláška prináša zákaz pre prevádzky verejného stravovania a zmeny pre ubytovanicie služby. Zahŕňa tiež opetrenia pre prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov.

Prevádzky verejného stravovania - platné od 11. 12. 2020

Na základe opatrenia sa od 11. 12. 2020 uzatvárajú prevádzky verejného stravovania. Zákaz sa nevzťahuje na prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Ubytovacie služby - platné od 14. 12. 2020

Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • každá osoba využívajúca hotelové a podobné služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Hromadné podujatia - platné od 11. 12. 2020

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 dní.

Viac o výnimkách a povinnostiach pri usporadúvaní hromadných podujatí nájdete v opatrení.

Lanové dráhy a vleky - platné od 14. 12. 2020

Všetkým prevádzkovateľom lanových dráh a vlekov sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • stanoviť maximálnu kapacitu kabínkových lanoviek na jednu osobu, resp. členov spoločnej domácnosti,
 • každá osoba využívajúca služby prevádzkovateľov lanových dráh a vlekov sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou
 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ SR nájtede TU.

Projekty AHRS



NEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...