Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Dotácie na nájomné pre podnikateľov zasiahnutých 2. vlnou pandémie

Ministerstvo hospodárstva spustilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na nájomné. 

Nárok na dotácie budú mať po novom aj podnikatelia, ktorí mali z dôvodu prijatých opatrení zatvorené či obmedzené prevádzky. O dotáciu na nájomné budú môcť žiadať aj tí podnikatelia, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa k ním z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. 

Aktuálne podmienky pre podanie žiadosti 

  • nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020;
  • na zmeny v nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada;
  • podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Termín podania žiadosti 

Žiadosti je možné podávať od 16.12.2020 do 31.03.2021, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Žiadosti odporúčame podať s predstihom, aby bol pre Vás časový priestor podania prípadne ešte opätovnej žiadosti. Po ukončení výzvy (31.3.2020) nebude možné podať opravné žiadosti.

>> Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné <<

Návody pre postup podania žiadosti nájdete - TU.

Viac informácií k žiadostiam o dotácie na nájomné nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...