Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Režimové opatrenia - hotely, penzióny, reštaurácie a lyžiarske strediská od soboty 19.12.2020

Pozrite si, ako sa dotknú obmedzenia pohybu osôb a nové režimové opatrenia ÚVZ SR ubytovacích a stravovacích zariadení.

Vláda SR prijala v stredu- 16.decembra uznesenie, ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020.

Niektoré výnimky z obmedzenia pohybu sa týkajú aj poskytovania služieb a využívania ubytovacích zariadení, ako napríklad tieto:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo

inej obdobnej činnosti a cestu späť,

14. pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,

16. cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej

na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej

spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11.,

ÚVZ SR v súvislosti s týmto uznesením vydal novú vyhlášku č. 45., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Ako budú fungovať zariadenia verejného stravovania od soboty?

Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v interiérových aj exteriérových častiach prevádzok. Prevádzky verejného stravovania môžu predávať jedlá a nápoje so sebou alebo organizovať rozvoz.

Ako budú fungovať ubytovacie zariadenia od soboty?

Návštevníci ubytovacích zariadení starší ako 10 rokov sa budú musieť preukázať negatívnymi výsledkami AG alebo PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia COVID -19 podľa prílohy vyhlášky.

POZOR! Umelé kúpaliská, teda aj bazény v ubytovacích zariadeniach, ako aj fitness centrá sú zatvorené.

Stravovanie v ubytovacích zariadeniach nie je možné podávať ani v spoločných priestoroch, to znamená iba room service alebo so sebou.

Kompletné znenie vyhlášky s ďalšími povinnosťami a podrobnosťami si môžete stiahnuť TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...