Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Ponuka pre zapojenie sa do programu EÚ

Taliansko – slovenská obchodná komora prináša možnosť zapojiť sa do projektu na rozvoj zručností a schopností zamestnancov.

Napriek mnohým problémom s ktorými bojujú podniky v hotelierstve a gastronómii z dôvodu protipandemických opatrení, prinášame Vám ponuku na zapojenie sa do krátkodobých výmenných pobytov.

Tento projekt Európskeho spoločenstva, ktorý bude trvať do konca júla 2022, si prostredníctvom krátkodobých výmenných pobytov dáva za cieľ podporovať malé a stredné podniky v rozvoji ich konkurencieschopnosti, spoznávaní nových trhov, vytváraní nových partnerstiev a nadobúdaní medzinárodných skúseností.

Do projektu sa môžu zapojiť zamestnanci a manažéri malých a stredných podnikov (menej ako 250 zamestnancov) s viac ako trojročnou profesionálnou činnosťou, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby.

Spoločnosti, ktoré vyšlú do zahraničia svojho manažéra alebo zamestnanca, získajú finančný príspevok, ktorý je určený na pokrytie nákladov počas pobytu u zahraničného partnera. 

Viac informácií o projekte, kritériách na prihlásenie a finančnej pomoci je možné nájsť na webovej stránke Taliansko-Slovenskej obchodnej komory: https://camit.sk/sk/sme-mobilise

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...