Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

POZOR na vyplnenie formulárov do 11. januára 2021

ÚPSVaR zasielajú do mailových schránok zamestnávateľom a SZČO, ktorým boli vyplácané príspevky z projektu Prvá pomoc v prvej vlne pandémie informáciu o ich novej povinnosti!

Skontrolujte si doručenie týchto správ vo Vašich schránkach!

V správe je uvedená povinnosť sprístupniť poskytovateľovi finančných príspevkov na udržanie pracovných miest údaje o fyzických osobách, ktoré boli cieľovou skupinou podpory, tj. o zamestnancoch, a to v prípade, že sa finančné príspevky poskytovali s cieľom udržať pracovné miesta.

Súčasťou správy sú aj inštrukcie na vyplnenie štatistického formulára, osobitne pre zamestnávateľov a osobitne pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Údaje v tomto elektronickom zbere sa týkajú tých osôb, na ktoré bol požadovaný finančný príspevok za mesiace marec až jún 2020.

Formulár je potrebné vyplniť elektronicky na linku uvedenom v maile a to do 11. januára 2021.

Inštrukcie pre zamestnávateľov

Inštrukcie pre SZČO

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...