Návrhy na úpravy k existujúcim schémam pomoci

\| Vytlačiť \|

Navrhujeme aj ďalšie riešenia ako zlepšiť a zefektívniť pomoc hotelom a reštauráciam a zmierniť negatívne dopady pandémie COVID-19.

Napriek snahe Ministerstva práce pomôcť zamestnávateľom a SZČO udržať zamestnanosť zavedením tzv. kurzarbeitu a spustením prvej pomoci a prvej pomoci+, je zrejmé, že dopady pandémie sú v podobe poklesu tržieb v odvetví cestovného ruchu tak vysoké, že tieto opatrenia, tomu nedokážu zabrániť. Ako vyplýva zo štatistického zisťovania za mesiac november 2020, medziročný pokles zamestnancov v tomto mesiaci predstavoval v stravovacích službách 13% a v ubytovacích dokonca 25,8%. Tento trend je možné očakávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Zamestnávatelia v dôsledku dlhodobého a výrazného poklesu tržieb nedokážu zabezpečiť včasné plnenie povinnosti v podobe zaplatenia zvyšných odvodov zamestnávateľa. To následne spôsobuje, že títo zamestnávatelia a podnikatelia sa stávajú dĺžnkmi a nespĺňajú podmienky pre čerpanie ďalšej pomoci. 

Z vyššie uvedených dôvodov sme požiadali listom ministra práce o prehodnotenie niektorých parametrov prvej pomoci+ a navýšenie pomoci pre zamestnávateľov najviac postihnutých podnikov z dôvodu poklesu tržieb, a to minimálne počas obdobia tzv. lockdownu. Sme presvedčení, že takéto opatrenie by mohlo zmierniť mieru prepúšťania v oblasti cestovného ruchu v tomto období.

V súčasnosti čelíme druhej vlne pandémie, ktorá má rovnaké dôsledky v podobe poklesu tržieb ako prvá vlna. Teraz však ide o výrazne dlhšie obdobie, počas ktorého sa zaznamenal výrazný pokles tržieb. Druhá vlna pandémie je v dôsledku úplného lockdownu, predovšetkým od 1. 1. 2021, výrazne vyčerpávajúca pre podniky v cestovnom ruchu. Potvrdzujú to aj údaje o poklese tržieb ubytovacích i stravovacích zariadení zo systému eKasa.

V dôsledku týchto opatrení je zrejmé, že situácia mnohých podnikov cestovného ruchu je ekonomicky ťažko udržateľná, a to aj napriek existujúcim schémam pomoci, či už v podobe prvej pomoc+, pomoci s dotáciou na nájom, ale aj schémy pre pomoc cestovnému ruchu. Jedným z najväčších problémov, s ktorým sa stretávajú podniky cestovného ruchu je chýbajúca likvidita, ktorou by dokázali eliminovať náklady počas zatvorenia či výrazného obmedzenia prevádzok.

Požiadali sme ministra dopravy o pracovné rokovanie k týmto témam:

predstavenie návrhov AHRS k príprave piateho dodatku Dočasného rámca EK (jedná sa o dokument, ktorý definuje nástroje a limity poskytovania štátnej pomoci počas pandémie.)

- návrhy na úpravu parametrov vo výzve de minimis a veľkej schémy- návrhy sa dotýkajú predovšetkým podnikov, ktoré začali svoju činnosť po od 1.4.2020, výpočtu referenčného obdobia pre podniky bez histórie z dôvodu zriadenia nových prevádzok, ale aj navýšenia výšky pomoci, so zameraním na obdobie lockdownu

- s ohľadom na súčasný a predpokladaný pandemický vývoj v najbližších týždňoch budeme tiež prezentovať aj návrhy na úpravu vládou schváleného COVID automatu v oblasti služieb cestovného ruchu.

List ministrovy práce na stiahnutie - TU. 

List mnistrovi dopravy na stiahnutie - TU.

Dopady pandémie na hotely a reštaurácie - porovnanie vybraných ukazovateľov.

 

 

\| Vytlačiť \|