Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vyplácanie žiadostí zo schémy pre CR

Komunikujeme s ministerstvom dopravy o vašich sťažnostiach na pomalé vyplácanie žiadostí a nedostatok informácií o tom, či sú žiadosti správne vyplnené a obsahovo v poriadku.

V prvom rade, podľa nám dostupných informácií, pracovníci ministerstva robia maximum preto, aby úhrady išli čo najskôr, no aj  z dôvodu lockdownu a obmedzenému pohybu osôb, platby odídu až koncom tohto týždňa a následne už bude vyplácanie prebiehať podstatne rýchlejšie a plynulejšie.

Pretože sa vyskytol problém v štátnej databáze o evidencii daňových nedoplatkov a aktuálne nie je možné overiť  reálny stav, budete vo fáze kontroly, v prípade záznamu o dlžníkovi (hoci neaktuálnom), vyzvaní na preukázanie, že nie ste daňovým dlžníkom.

Odporúčame vám v prípade, že máte s uvedenými inštitúciami vysporiadané vzťahy, či dohodnuté splátkové kalendáre, skontrolovali uvedené skutočnosti na príslušných portáloch. Zároveň pri VŠZP alebo Dôvere je možné, že i napriek vystavenému splátkovému kalendáru, budete vedení ako neplatič. V takom prípade je potrebné si to s poisťovňou vykomunikovať, dožiadať dohodu, a ak ju máte, zaslať ju prostredníctvom portálu slovensko.sk, cez všeobecnú agendu na ministerstvo dopravy. Toto je, žiaľ, chyba systému poisťovne.

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...