Prvá pomoc ++ od februára navýšená

\| Vytlačiť \|

Príspevok je zvýšený na 100% CCP – naplnili sa naše návrhy

Rozšírenie a navýšenie príspevku na udržanie zamestnanosti oznámili na tlačovke minister práce Milan Krajniak  a minister financií  Eduard Heger prvý februárový deň.

Zmeny:

  • za január a ďalšie mesiace bude zamestnávateľ môcť čerpať príspevok aj na zamestnancov prijatých po 2.9.2020 až do 1.2.2021
  • za mesiac február (a následne aj ďalšie mesiace) sa navyšuje príspevok pre SZČO na max 870 EUR, a pre zamestnávateľov až na 100% CCP (celkovej ceny práce) zamestnanca do výšky 1082 EUR
  • príspevok bude  odstupňovaný po 10% a to v rozpätí od 20 % do 80%
  • s týmto navýšením nebude potrebné podpisovať nové dodatky, bude to jednostranný úkon zo strany príslušného úradu práce

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Odporúčame však, aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Minister financií zároveň ohlásil prípravu zmeny pomoci s nájmom, ktorá sa pretransformuje na pomoc s fixnými nákladmi, pričom pri tejto pomoci získa vyplatenú podporu priamo podnikateľ.  Podrobnosti ešte nie sú známe, budú zverejnené neskôr.

V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že sme v uplynulých týždňoch a dňoch predložili viacero požiadaviek na úpravu existujúcich schém pomoci. Jednou z týchto požiadaviek bolo aj navýšenie príspevku na udržanie zamestnanosti,  s ktorým sme oslovili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vypracovali a poukázali sme na aktuálne dopady pandémie na odvetvie a prezentovali dôvody a dopady aj prostredníctvom zamestnávateľských zväzov na Ekonomickom krízovom štábe.

Ohlásené zmeny sú naplnením našich požiadaviek, minimálne v rozsahu navýšenia na 100% CPP a možnosti čerpať príspevok aj na zamestnancov prijatých od 2. 9. 2020.

Prezentácia o rozšírenej a zvýšenej Prvej pomoci ++ na stiahnutie - TU.

 

\| Vytlačiť \|