Spúšťa sa Covid automat

\| Vytlačiť \|

V akom režime budú fungovať od pondelka 8. februára ubytovacie či stravovacie služby:

Pandemická komisia na poslednom zasadnutí schválila návrhy konzília odborníkov na úpravy parametrov pre určovanie stupňov varovania. A upravila či spresnila niektoré opatrenia, predovšetkým týkajúce sa režimu škôl, fungovania podnikov, organizácií a pracovísk, ako aj nutnosti testovania zamestnancov.

Covid automat sa začne uplatňovať od pondelka 8. februára 2021. Vzhľadom na súčasný vývoj je zrejmé, že v čase spustenia Covid automatu budú celoštátne limity na úrovni IV. stupňa varovania, t. j. budeme v tzv. čiernej fáze. Znamená to, že pre takmer všetky činnosti a oblasti života, budú uplatňované opatrenia uvedené v tejto fáze.

Výnimkou je „práca“, pri ktorej sa budú uplatňovať regionálne kritéria v závislosti od toho, v akej fáze varovania sa ten ktorý okres nachádza.

Dôležité je pripomenúť, že definitíva bude jasná až po schválení uznesenia vlády, o ktorom sa rokuje a ktoré po jeho schválení, zverejníme a doplníme. Na základe tohto nového uznesenia vlády bude vydaná nová vyhláška ÚVZ SR, ktorá špecifikuje konkrétne opatrenia, prípadne výnimky.

Predpokladáme, že tak ako doteraz, aj nová vyhláška ÚVZ SR bude upravovať podmienky pre poskytovanie stravovacích služieb v zariadeniach verejného stravovania, ako aj podmienky poskytovania ubytovacích služieb v nezmenenom rozsahu.

Znamená to nasledovný režim:

  • pre prevádzky verejného stravovania - predaj cez okienko alebo donáška
  • pre ubytovacie zariadenia bude platiť zákaz poskytovania ubytovania, s týmito výnimkami: karanténne ubytovanie, dlhodobé ubytovanie a ubytovanie za účelom služobnej cesty.

Definitívny režim však stanoví až vyhláška ÚVZ SR. Aktuálne informácie pošleme mailom a cez aplikáciu WhatsApp.

Asociácia spolu s ďalšími členmi ZCR SR aktívne pripravila už v septembri návrh Semaforu pre CR, ktorý bol predložený a konzultovaný s Konzíliom odborníkov. Vybrané spresnenia boli zapracované do súčasnej verzie Covid automatu. V januári sme nachystali ďalšie návrhy na niektoré úpravy pravidiel a podmienok. V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR predkladáme tieto návrhy na posúdenie Konzíliu odborníkov.

\| Vytlačiť \|