Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Rokovanie a podpora zástupcov ministerstva pre platformu #Stálemámechuť

Informácie o nových aktivitách spoločnej platformy na pomoc pre gastro zariadenia.

Na spoločnú výzvu signatárov platformy #Stálemámechuť reagovalo ako prvé Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Na spoločnom online rokovaní so štátnou tajomníčkou Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom sekcie cestovného ruchu Radúzom Dulom, sme spoločne s ďalšími partnermi, prezentovali požiadavky na pomoc pre gastro zariadenia. Zástupcovia ministerstva potvrdili, že podporujú návrhy platformy, ale pretože ide o súčinnosť viacerých rezortov, tieto témy budú aktívne komunikovať s ďalšími rezortmi.

Online rokovanie členov platformy

Pravidelné rokovanie predstaviteľov platformy sa uskutočnilo 4. februára 2021, na ktorom sme si vymenili aktuálne informácie o čerpaní jednotlivých schém pomoci, aj o zverejnených zmenách a úpravách v schémach, ktoré boli avizované. Spoločne pripravujeme ďalší návrh opatrení zameraných na schémy pomoci pre gastro zariadenia (ale aj hotely, penzióny a iné služby cestovného ruchu), vzhľadom na očakávaný vývoj situácie budeme nevyhnutne potrebovať ďalšie efektívne nástroje pomoci.

Platforma sa aj ďalej rozširuje – o spoluprácu prejavili záujem ďalšie iniciatívy a združenia z radov dodávateľov. Spolupráca pivárov, potravinárov a gastro zariadení začala už počas prvej vlny pandémie. Išlo o aktivity na „zdieľanie zamestnancov“, či iniciatívu #podporsvojpub. Túto spoluprácu, ale predovšetkým podporu partnerov, rozvíjame aj v platforme #Stálemámechuť, ktorú tvorí 13 signatárov:

Signatári platformy #StáleMámeChuť

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska 

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd 

Iniciatíva Zachráňme gastro!

Pomáhame si - gastro v korone

Pomoc pre gastro

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...