Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Karanténne ubytovanie v hotelových zariadeniach napokon nebude

Presadzovali sme podmienky efektívneho riešenia karanténneho ubytovania v hotelových zariadeniach. Vláda nateraz rozhodla, že tento spôsob zatiaľ nebude riešiť.

Ešte v septembri 2020 sme predložili ministerstvu vnútra naše návrhy na úpravu poskytovania karanténneho ubytovania na základe zistení, skúsenosti a faktov zozbieraných z ubytovania repatriantov počas prvej vlny pandémie. Napriek počiatočnej zhode s rezortom vnútra na tom, že dokladovanie oprávnených nákladov sa dá robiť efektívnejšie a menej náročne, návrhy ostali návrhmi kvôli potrebným legislatívnym zmenám.

Téma karanténneho ubytovania sa opäť začala otvárať pred niekoľkými týždňami, a to pre potrebu sprísňovania opatrení a režimu kontroly na hraniciach. Oboznámili sme štátnu tajomníčku ministerstva dopravy SR Katarínu Brunckovú s našimi poznatkami a návrhmi, aby na rokovaniach vlády iniciovala potrebné úpravy. Zvažovali sa dva spôsoby realizácie karanténneho ubytovania. Prvý založený na povinnom absolvovaní karantény osobami vstupujúcimi na územie SR, pričom v tomto režime sa uvažovalo o opakovanom vydávaní rozkazov o hospodárskej mobilizácii. Druhý spôsob predstavoval dobrovoľné rozhodnutie a absolvovanie povinnej karantény, pričom takáto osoba by si hradila náklady spojené s karanténnym ubytovaním.

V prípade rozkazov o hospodárskej mobilizácii sme presadzovali úpravu v hospodárskom rozkaze a doplnenie náhrad ďalších nákladov, ktoré sú preukázateľné a súvisia s činnosťou samotného ubytovacieho zariadenia.

V prípade dobrovoľnej karantény sme poukázali na nízky záujem zo strany osôb na základe skúseností z jesenného plošného testovania. V takomto prípade nie je možné zabezpečiť efektívnosť prevádzky ubytovacích zariadení, čo by spôsobilo aj nízky záujem pre zapojenie sa zo strany ubytovateľov.

Po niekoľkotýždňových rokovaniach a hľadaní spôsobov efektívneho riešenia nakoniec Vláda SR rozhodla, že téma karanténneho ubytovania nateraz nebude riešená. Z tohto miesta chceme poďakovať najvyšším predstaviteľom Ministerstva dopravy a výstavby SR i ďalším pracovníkom ministerstva za aktívne obhajovanie našich požiadaviek a snahu presadiť a zabezpečiť také podmienky, ktoré by boli efektívne pre fungovanie a zabezpečenie karanténneho ubytovania a boli by ekonomicky únosné aj pre ubytovacie zariadenia.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...