V Pandemickej komisii vlády presadzujeme cielený prístup

\| Vytlačiť \|

Zmeny testovacej stratégie a úpravy Covid automatu by mohli znamenať aj rýchlejšie otváranie niektorých služieb.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu testovacej stratégie, o čom jeho predstavitelia informovali na zasadnutí Pandemickej komisie vlády. Zúčastnili sme sa aj úvodného rokovania k tejto zmene stratégie, ktorej hlavným cieľom je prechod od plošného k cielenému testovaniu. To predpokladá zmeny týkajúce sa nielen zamestnávateľov, ale aj podmienok fungovania a otvárania niektorých činností, vrátane služieb.

V súbehu s touto aktivitou sme pripravili aj požiadavky na úpravy Covid Automatu, o ktorých chceme diskutovať s konzíliom odborníkov a ÚVZ SR. Sme presvedčení, že očkovanie, príprava jednotných zelených pasov (agenda, ktorú presadzujeme prostredníctvom HOTRECu), ale aj pripravovaná nová testovacia stratégia, by mohli znamenať zlepšenie podmienok pre poskytovanie služieb v gastro, ubytovaní a rýchlejšie otváranie prevádzok. 

COVID automat

 

\| Vytlačiť \|