O dofinancovaní a novej pomoci pre cestovný ruch panuje zhoda kľúčových ministrov

\| Vytlačiť \|

Schéma pomoci sa dofinancuje a pripravuje sa nová výzva de minimis pre pomoc od novembra 2020 do marca 2021. Zmiernia sa aj podmienky pre jej vyplatenie.

Podľa vyjadrenia ministra dopravy Andreja Doležala je politická zhoda na tom, aby sa dofinancovala schéma pomoci pre cestovný ruch. Koaličná kríza však zapríčinila, že Koaličná rada i Vláda SR už niekoľko týždňov nerokovali o návrhoch, ktoré majú dopad na štátny rozpočet. Situácia by sa mala zmeniť v najbližších dňoch. Vo vyjadreniach ministra dopravy Andreja Doležala a bývalého ministra financií Eduarda Hegera je zhoda na potrebe dofinancovania, schválenie návrhu ministra dopravy by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch. Po rokovaní vlády dňa 31.3.2021 minister Doležal potvrdil, že dofinancovanie by malo byť schávlené na nasledujúcom rokovaní novej vlády.

Podľa predbežných informácií by sa po dofinancovaní spustila nová výzva de minimis za obdobie od novembra 2020 do marca 2021. Zjednodušiť by sa mali aj podmienky, čo znamená, že niektoré z nich sa nebudú vyžadovať, napríklad podmienka nebyť dlžníkom voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a pod. Tzv. Veľká výzva by mala byť zverejnená bezprostredne po schválení Európskou komisiou, o čo sa však ešte stále rokuje. Termín zverejnenia tejto veľkej výzvy možno očakávať pravdepodobne až v druhej polovici apríla.

\| Vytlačiť \|