Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Naše návrhy na Ekonomický krízový štáb

Pripravili sme prognózu počtu prenocovaní v roku 2021, oslovili ministrov a prostredníctvom RÚZ sme predložili naše návrhy na Ekonomický krízový štáb.

Na základe nami vypracovanej prognózy vývoja počtu prenocovaní pre rok 2021 chceme poukázať na skutočnosť, že v roku 2021 nemôžeme očakávať výrazne zlepšenie situácie v cestovnom ruchu, a hotely, reštaurácie ale aj iné služby cestovného ruchu budú odkázané na aktívnu štátnu pomoc. Z tohto dôvodu sme pripravili viacero návrhov, s ktorými sme oslovili ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra dopravy a výstavby, a ministra hospodárstva.

Uvedené návrhy sme spracovali aj  do kompletného návrhu, ktorý Republiková únia zamestnávateľov SR predložila na rokovanie Ekonomického krízového štábu, ktorý sa konal 26.3.2021.

Novému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny chceme pripomenúť požiadavku na príspevok pre zamestnávateľov za dovolenkový nárok, ktorý vznikol zamestnancom počas prekážky na strane zamestnávateľa.

Návrhy pre EKŠ

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...