Naše návrhy na Ekonomický krízový štáb

\| Vytlačiť \|

Pripravili sme prognózu počtu prenocovaní v roku 2021, oslovili ministrov a prostredníctvom RÚZ sme predložili naše návrhy na Ekonomický krízový štáb.

Na základe nami vypracovanej prognózy vývoja počtu prenocovaní pre rok 2021 chceme poukázať na skutočnosť, že v roku 2021 nemôžeme očakávať výrazne zlepšenie situácie v cestovnom ruchu, a hotely, reštaurácie ale aj iné služby cestovného ruchu budú odkázané na aktívnu štátnu pomoc. Z tohto dôvodu sme pripravili viacero návrhov, s ktorými sme oslovili ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra dopravy a výstavby, a ministra hospodárstva.

Uvedené návrhy sme spracovali aj  do kompletného návrhu, ktorý Republiková únia zamestnávateľov SR predložila na rokovanie Ekonomického krízového štábu, ktorý sa konal 26.3.2021.

Novému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny chceme pripomenúť požiadavku na príspevok pre zamestnávateľov za dovolenkový nárok, ktorý vznikol zamestnancom počas prekážky na strane zamestnávateľa.

Návrhy pre EKŠ

\| Vytlačiť \|