Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Slovensko sa preplo do bordovej farby – NOVÉ OPATRENIA

Zlepšujúca sa epidemiologická situácia umožnila otváranie ďalších služieb, medzi inými aj ubytovacie. Čo je možné poskytovať a aký režime je potrebné zabezpečiť?

Vláda SR prijala v piatok 16. apríla uznesenie č. 203, ktorým rozšírila výnimky zo zákazu vychádzania a pohybu osôb. Medzi výnimky patri okrem iných aj tieto:

-   Cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu alebo na účel pobytu na exteriérovom alebo interiérovom športovisku. Pobyt je možné vykonať v okresoch, ktoré sú zaradené do I. a II. stupňa Monitoringu, I. až III. stupňa varovania. V prípade IV. Stupňa varovania je potrebné mať:

  •  negatívny výsledok RT-PCR alebo AG testu, nie starší ako 7 dní,
  •  osoba musí byť zaočkovaná mRNA vakcínou a od očkovania ubehlo 14 dní po 2. dávke, alebo vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke

-   Cesta na plaváreň alebo inú umelú vodnú plochu a cestu späť, ak sa osoba preukáže:

  • negatívnym výsledkom AG testu, RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,
  •  ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania ubehlo 14 dní po 2. dávke, alebo vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke

-   Cesta na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti, ak sa preukáže:

  • negatívnym výsledkom AG testu, RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,
  • ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania ubehlo 14 dní po 2. dávke, alebo vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke

-   Cesta na hromadné podujatie , ktorého prevádzku a organizovanie povolil ÚVZ SR, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže:

  • negatívnym výsledkom AG testu, RT-PCR testu nie starším ako 7 dní,
  • ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania ubehlo 14 dní po 2. dávke, alebo vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...